Metody výzkumu

 …spíše popisné – výsledky budou „plné“ čísel, procent, tabulek a grafů


...spíše objevující, hloubkové – výsledky budou plné citátů, příběhů a emocí