Mystery

Mystery Projects...
... jsou často využívaným nástrojem ke zlepšení služeb klientům nebo zákazníkům. Vyškolený profesionál v roli fiktivního zákazníka dle předem připraveného scénáře prověřuje přístup a jednání personálu. Protože zkoumaná osoba v daný okamžik neví, že je testována, nedochází ke zkreslení jejího chování a jednání.

Mystery projekt je možné realizovat osobně (naši spolupracovníci jdou fyzicky do obchodu a nakupují nebo se ptají na úřadě), telefonicky (zavoláme na Vaši recepci a budeme hrát někoho, kdo chce něco zjistit) nebo přes e-mail a sociální sítě. Záleží jen na úloze, kterou potřebujete řešit.