Hloubkové rozhovory

Osobní

IDI (In-depth interviewing neboli hloubkový rozhovor) je forma kvalitativního výzkumu, který probíhá formou individuálního rozhovoru buď F2F nebo online prostřednictvím videohovoru. S respondentem vede rozhovor zkušený moderátor dle předem připraveného scénáře v příjemné, uvolněné a otevřené atmosféře.

Cílem je zjistit co nejvíce detailů ze života respondenta, jeho zkušenosti, názory, postoje, motivy, hodnocení. Užívá se zejména tehdy, když je cílová skupina úzce profesně zaměřená (lékaři, IT specialisté) či pracovně vytížená (top-manažeři), jde-li o citlivé téma, nebo když se předpokládá, že dynamika diskusní skupiny by působila kontraproduktivně. Počet IDI záleží na potřebách výzkumu, obvykle se provádí s 8 – 32 respondenty.

Rozhovory se nahrávají (samozřejmě se souhlasem respondenta) a jedním z výstupů mohou být doslovné přepisy.

Telefonické = STEPHI

STEPHI je hloubkový telefonický rozhovor. Při užití metody STEPHI se klasický hloubkový rozhovor uskutečňuje pouze prostřednictvím telefonu a minimalizuje tak čas a náklady. Na druhou stranu přijdeme o možnost sledovat také neverbální reakce respondenta.