UX testování

User experience testování – testování může mít kvalitativní i kvantitativní charakter.
UX testování využívá všech aspektů uživatelské zkušenosti se zkoumaným objektem (nejčastěji webové stránky, aplikace, apod.).  V případě kvalitativního přístupu je testující osoba v průběhu (případně po skončení testování) podrobena hloubkovému rozhovoru, při kterém (dle připraveného scénáře) popisuje svou zkušenost s testovaným produktem.

 Kvantitativní testování naproti tomu využívá respondentů podstatně více. Tito jsou po práci se zkoumaným produktem dotazováni formou standardizovaného dotazníku. Získaná data jsou následně analyzována.

Jak samotné testování probíhá?

1) Start

Na počátku je nutné stanovit, co a jakým způsobem bude testováno.

2) Scénář

Na základě stanovených cílů je sestaven scénář samotného testování.   

3) Rekrutace

Nábor testerů z vybrané cílové skupiny.

4) Testování

Samotný test aplikace/webu.

5) Analýza

Rozbor testů a jejich výsledků, formulace doporučení vzešlých z testování.

6) Prezentace a konzultace

Rozklad výsledků s klientem.

Filip Oliva

e-mail: foliva@scac.cz

tel.: +420 739 690 490