Volali jsme Vám?

SC&C Vám volalo v případě, že šlo o některé z následujících telefonních čísel:

777 759 417, 773 780 812, 773 780 814, 731 141 655, 731 141 656, 731 141 657, 731 141 659, 736 501 650,
736 501 651, 736 501 652 nebo 736 501 653.

Kde jsme vzali Vaše telefonní číslo?
Čísla, na která voláme, získáváme nejčastěji použitím  generátoru náhodných telefonních čísel, případně z veřejně dostupných zdrojů. Na žádost klienta můžeme také volat na jeho vlastní databázi kontaktů (tedy jeho klientům).

Proč se výzkumů účastnit?
Jde o jedinečnou možnost vyjádřit svůj názor. Můžete tak přímo ovlivnit podobu výrobků nebo třeba kvalitu služeb firem a společností, jejichž jste klienty. Výzkumy jsou navíc často honorovány, takže můžete získat finanční obnos nebo podpořit dobročinné aktivity. 

Smíme Vám zavolat, pokud jsme Vaše telefonní číslo náhodně vygenerovali?
Od října 2021 platí zákon, který zakazuje marketingové volání bez Vašeho předchozího souhlasu. Dle vyjádření Českého telekomunikačního úřadu však profesionální výzkum nespadá do marketingového volání. Tato zákonná regulace se na něj tedy nevztahuje a vaše možnost vyjádřit se v telefonickém výzkumu je tak i po novelizaci zákona o elektronické komunikaci zachována.  V rámci samoregulace Vám však samozřejmě zaručujeme možnost zapsat své telefonní číslo na seznam zakázaných čísel. Na ta pak již v rámci generovaných čísel nikdy nevoláme.

Novela zákona č. 374/2021 Sb, kterou se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,  tedy nijak telefonické výzkumy neomezuje a zachovává tak všem možnost vyjádřit se k aktuálním tématum. Výkladové stanovisko Českého telekomunikačního úřadu uvádí:

"Kontaktování za účelem výzkumu trhu obecně nelze považovat za marketingovou reklamu nebo obdobný způsob nabídky zboží nebo služeb ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích. Zákaz uvedený v § 96 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích se tak na kontaktování za účelem výzkumu trhu v pravém smyslu nevztahuje, a to bez ohledu na to, zda účastník uvedl či neuvedl v účastnickém seznamu, zda si přeje být kontaktován za účelem marketingu. Posouzení, zda se ve skutečnosti jedná o výzkum trhu, samozřejmě vždy závisí na obsahu komunikace, nikoli na označení kontaktujícím, že se jedná o výzkum trhu. Není tedy přípustné, aby docházelo kontaktováním pod záštitou „průzkumu trhu“ k zastírání marketingových aktivit. Přestože ustanovení § 95 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích považuje za vytvoření účastnického seznamu i náhodné vygenerování telefonních čísel, v daném případě (výzkum trhu) není taková činnost spojena s přímým marketingem, zákaz podle § 96 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích tak na takový případ nedopadá.

Nechcete abychom Vám volali?
Může se stát, že generátor vybere pro účast ve výzkumu i vaše telefonní číslo a zavoláme vám. Pokud o takové telefonáty nemáte zájem, máte možnost  vložit své číslo do seznamu zakázaných čísel prostřednictvím formuláře níže. Pokud níže zapíšete své telefonní číslo a stisknete „Odeslat“, nebudeme vám již v budoucnu volat. Jakmile telefon odešlete, budeme potřebovat nějaký čas, na zpracování požadavku a konečné vyřazení vašeho čísla. Z technických důvodů nelze vaše číslo vyřadit okamžitě. Je tak možné, že se vás pokusíme během probíhajícího výzkumu oslovit znovu. V takovém případě se vám omlouváme.

Formulář pro vložení telefonního čísla do seznamu zakázaných čísel