Skupinové diskuze

Skupinové diskuse (Focus Groups) jsou oblíbenou a často používanou kvalitativní metodou. Pečlivě vybraní respondenti z cílové skupiny se účastní společného rozhovoru (buď F2F nebo online), který vede zkušený moderátor a trvá cca 1,5 – 2 hodiny.

Výhodou této metody je interakce mezi účastníky skupiny v reálné situaci. Skupina se obvykle skládá z 6 – 10 osob, záleží na charakteru diskuse. Během rozhovoru se často používají projektivní techniky, které účastníkům umožní se maximálně vyjádřit.

Focus Groups se nejčastěji využívají k získávání informací o pocitech a názorech respondentů na různé produkty, reklamy či služby.

V současné době jsme schopni zajistit skupinové diskuze jak v offline, tak online prostředí.