Skupinové diskuze

Skupinové diskuse (Focus Groups) jsou oblíbenou a často používanou kvalitativní metodou. Pečlivě vybraní respondenti z cílové skupiny se účastní společného rozhovoru, který vede zkušený moderátor a trvá cca 1,5 – 2 hodiny.

Výhodou této metody je interakce mezi účastníky skupiny v reálné situaci. Skupina se obvykle skládá z 6 – 10 osob, záleží na charakteru diskuse. Během rozhovoru se často používají projektivní techniky, které účastníkům umožní se maximálně vyjádřit.

Focus Groups se nejčastěji využívají k získávání informací o pocitech a názorech respondentů na různé produkty, reklamy či služby.

 

Máme vlastní profesionální FG studio v Praze, které je vybaveno nadstandardně velkým dvoucestným zrcadlem. Respondenti nebudou mít tedy trému z toho, že je vidíte, ale Vy si dopřejete zážitek být hned vedle nich.

CENA