O nás

Kdo jsme a co a jak děláme?
Více informací

Naše výzkumy

Podívejte se jak vypadají výstupy z naší práce
Více informací

Brand Comparison IndeX

Objektivní měřítko Vaší značky! Porovnání značek na českém trhu
Více informací

Demografický portál

Predikce vývoje počtu dětí a seniorů v municipalitách, ORP a krajích ČR
Více informací

Metody výzkumu

Metody které používáme
Více informací

Výzkumy pro municipality

Služby na míru pro české municipality
Více informací

Přihláška do panelu respondentů

Vstupte do našich online výzkumů
PŘIHLÁŠKA

Standardy SIMAR

Grafická prezentace standardů SIMAR
Více informací

Volali jsme Vám?

Zjistěte, jak probíhají naše telefonické výzkumy
Více informací

Aktuality

S posledním červnovým dnem jsme ukončili oslovování respondentů ve výzkumu…
Celý článek
Využijte skvělé příležitosti a navštivte náš stánek č. 63 na…
Celý článek

Střípky z firmy

CATI dotazování (Computer-Assisted Telephone Interviewing) představuje v České republice významný…
Celý článek

Pomáháme:

0

odeslaných na konto nadace Dobrý skutek od roku 2013


Co děláme?

Kompletní výčet služeb, které Vám můžeme nabídnout. Od kvantitativního, přes kvalitativní výzkum až k odborným konzultacím a analýzám.
Více informací →

Přidejte se k nám

Hledáme tazatele, operátory a respondenty do online panelu.
Více informací →

Jak to děláme?

Podrobnosti o všech formách marketingového a sociologického výzkumu, které jsme schopni realizovat jak v komplexní, tak v dílčí podobě.
Více informací →

Semináře a výuka

Do našeho portfolia patří také vzdělávací služby. Podívejte se, jaké kurzy a semináře jsem pro Vás připravili, případně si nechte kurz "vyrobit" na míru.
Více informací →

V ROCE 2023 JSME REALIZOVALI:

0
F2F rozhovorů
0
CATI rozhovorů
0
CAWI rozhovorů
0
Unikátních otázek

"Spolupráce s agenturou SC&C probíhala dle našich představ. Výstupy z šetření byly odevzdány v požadované kvalitě a v určených termínech. Spolupráci s agenturou hodnotíme jako velmi dobrou."
Jan Matoušeknáměstek výkonného ředitele ČBA
"Společnost SC&C jsme si vybrali jako nezávislého partnera k provedení pravidelného průzkumu spokojenosti našich zákazníků. Od prvotních kontaktů jsme se setkávali se vstřícností, profesionálním zájmem s příjemným lidským rozměrem. Přestože jsme prováděli tento druh průzkumu již poněkolikáté, dali jsme na praktická doporučení a odbornou zkušenost pracovníků týmu SC&C při formulaci zadání a díky tomu dostali výstup, který nejen umožnil identifikovat prostor ke zlepšení, stejně tak, jako oblasti, ve kterých zákazníci zlepšení pociťovali, ale poskytl nad rámec předchozích průzkumů několikavrstvý a plastický zákaznický pohled na práci našich stěžejních organizačních útvarů i procesů. Výsledky výzkumu samozřejmě umožňovaly srovnávat současné a předchozí výstupy, přestože byly dodány novým zpracovatelem. Velice si cením i toho, že průzkum proběhl naprosto hladce bez jakýchkoliv organizačních či jiných zádrhelů ve stanoveném časovém harmonogramu. Rádi na tuto zkušenost navážeme další spoluprací v podobných projektech a dlouhodobém horizontu."
Ing. Miroslav TrybučekŘeditel Parker Hannifin Czech Republic s r. o.
"Město Písek, prostřednictvím odboru školství a kultury, si objednalo u SC&C spol. s r.o. produkt – Populační kalkulačka. Účelem bylo získat oporu pro tvorbu rozpočtu města na další období. Z predikce vyplynulo, že v následujících letech nebude mít město dostatek kapacit pro umísťování nárokových dětí do MŠ. Předložená kalkulačka nám pomohla při argumentaci potřebnosti finančních prostředků za účelem potřebnosti zvyšování kapacit v MŠ, jež město Písek zřizuje."
Ing. Marie Cibulkovávedoucí odboru školství a kultury, Město Písek
Když dáme výzkum do SC&C, tak můžeme vždy klidně spát. Jsme si jisti, že v Janě Hamanové máme odborníka na svém místě. Validní reprezentativní data, precizní analýzy, žádná vata. Dáváni do souvislostí.
Marek ŠubrMarketing specialist Česká spořitelna, a.s.
"U SC&C mám po opakované spolupráci jistotu, že sběr dat proběhne přesně podle námi stanovených požadavků na kvalitu a že obdržím bezchybně připravená data, na nichž budu moci ihned zahájit analýzu. Ve srovnání s jinými agenturami je tak pro mne jako výzkumníka spolupráce s SC&C časově nejefektivnější."
Mgr. Markéta Braun Kohlová, PhD.výzkumný pracovník, Enviromentální ekonomie a sociologie, Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova
"Výzkumnou agenturu SC&C vnímáme jako strategického partnera, který nám poskytuje full servis v oblasti marketingových a sociologických průzkumů. Vysoká míra flexibility a zkušeností SC&C jsou pro nás velkým přínosem při našem každodenním rozhodování. A v neposlední řadě velmi oceňujeme pozitivní a proaktivní přístup celého týmu SC&C."
Mgr. Pavel Krumpárobchodní a marketingový ředitel, JRD Development
Služeb firmy SC&C jsme využívali při tvorbě Strategie rozvoje Městské části Praha 7, kde jsem v r. 2016-17 působil na pozici tajemníka úřadu. Provedené práce, analýzy a další služby nás příjemně překvapily svou komplexní šíří zpracování, množstvím validních dat a celkovou kvalitou práce. Výsledky naší spolupráce se nyní velmi účelně používají při rozvoji území Prahy 7, ve které žije cca 42 tisíc obyvatel a jíž vedení aktivně usiluje o zvyšování kvality života svých obyvatel.
Ing. Miroslav Vacek tajemník úřadu městské části Praha 7
"V roce 2023 jsme se společností SC&C realizovali výzkum veřejného mínění mezi obyvateli Plzně. Spolupráce s SC&C splnila všechny požadavky, které jsme od výzkumu měli - poradili nám s formulacemi otázek, zajistili profesionální sběr dat v dohodnutém termínu a následně nám srozumitelně a přehledně představili výsledky výzkumu. Díky této spolupráci máme kvalitně zpracovanou zpětnou vazbu od občanů a to nám pomáhá při stanovování priorit pro město, další komunikaci s občany i přípravě strategických dokumentů."
Ing. Irena Vostrackáředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně