GGP: Současná česká rodina

Mezinárodní panelový výzkum fungování rodiny a rodičovství ve 21. století
Více informací

SHARE

Mezinárodní panelový výzkum populace 50+ v Evropě
Více informací

BRAND COMPARISON INDEX

Porovnání značek na českém trhu 2022
Více informací

Představujeme naši práci

Podívejte se jak vypadají výstupy z naší práce
Více informací

Reference

Vybrané projekty, které jsme realizovali v minulosti
Více informací

Standardy SIMAR

Grafická prezentace standardů SIMAR
Více informací

Covid -19

Info o chodu firmy během epidemie COVID 19 + aktuální výzkum
Více informací

Přihláška do panelu respondentů

Vstupte do našich online výzkumů
Přihláška

Volali jsem Vám?

Zjistěte, jak probíhají naše telefonické výzkumy
Více informací

Aktuality

1.7. 2022 vstupuje v platnost zákon, který zakazuje nevyžádané telefonáty…
Ve čtvrtek 16. června jsme za slunného počasí na pražském…

Střípky z firmy

Koronavirová pandemie zasáhla různá odvětví, marketingový a sociologický výzkum nevyjímaje.…
Přesun naší agentury z Americké na Krakovskou proběhl na přelomu…

Co děláme?

Kompletní výčet služeb, které Vám můžeme nabídnout. Od kvantitativního, přes kvalitativní výzkum až k odborným konzultacím a analýzám.
Více informací →

Přidejte se k nám

Hledáme tazatele, operátory a respondenty do online panelu.
Více informací →

Jak to děláme?

Podrobnosti o všech formách marketingového a sociologického výzkumu, které jsme schopni realizovat jak v komplexní, tak v dílčí podobě.
Více informací →

Semináře a výuka

Do našeho portfolia patří také vzdělávací služby. Podívejte se, jaké kurzy a semináře jsem pro Vás připravili, případně si nechte kurz "vyrobit" na míru.
Více informací →

V ROCE 2021 JSME REALIZOVALI:

0
F2F rozhovorů
0
CATI rozhovorů
0
CAWI rozhovorů

0

odeslaných na konto nadace Dobrý skutek od roku 2013

"Spolupráce s agenturou SC&C probíhala dle našich představ. Výstupy z šetření byly odevzdány v požadované kvalitě a v určených termínech. Spolupráci s agenturou hodnotíme jako velmi dobrou."
Jan Matoušeknáměstek výkonného ředitele ČBA
"Společnost SC&C jsme si vybrali jako nezávislého partnera k provedení pravidelného průzkumu spokojenosti našich zákazníků. Od prvotních kontaktů jsme se setkávali se vstřícností, profesionálním zájmem s příjemným lidským rozměrem. Přestože jsme prováděli tento druh průzkumu již poněkolikáté, dali jsme na praktická doporučení a odbornou zkušenost pracovníků týmu SC&C při formulaci zadání a díky tomu dostali výstup, který nejen umožnil identifikovat prostor ke zlepšení, stejně tak, jako oblasti, ve kterých zákazníci zlepšení pociťovali, ale poskytl nad rámec předchozích průzkumů několikavrstvý a plastický zákaznický pohled na práci našich stěžejních organizačních útvarů i procesů. Výsledky výzkumu samozřejmě umožňovaly srovnávat současné a předchozí výstupy, přestože byly dodány novým zpracovatelem. Velice si cením i toho, že průzkum proběhl naprosto hladce bez jakýchkoliv organizačních či jiných zádrhelů ve stanoveném časovém harmonogramu. Rádi na tuto zkušenost navážeme další spoluprací v podobných projektech a dlouhodobém horizontu."
Ing. Miroslav TrybučekŘeditel Parker Hannifin Czech Republic s r. o.
"Město Písek, prostřednictvím odboru školství a kultury, si objednalo u SC&C spol. s r.o. produkt – Populační kalkulačka. Účelem bylo získat oporu pro tvorbu rozpočtu města na další období. Z predikce vyplynulo, že v následujících letech nebude mít město dostatek kapacit pro umísťování nárokových dětí do MŠ. Předložená kalkulačka nám pomohla při argumentaci potřebnosti finančních prostředků za účelem potřebnosti zvyšování kapacit v MŠ, jež město Písek zřizuje."
Ing. Marie Cibulkovávedoucí odboru školství a kultury, Město Písek
Když dáme výzkum do SC&C, tak můžeme vždy klidně spát. Jsme si jisti, že v Janě Hamanové máme odborníka na svém místě. Validní reprezentativní data, precizní analýzy, žádná vata. Dáváni do souvislostí.
Marek ŠubrMarketing specialist Česká spořitelna, a.s.
"U SC&C mám po opakované spolupráci jistotu, že sběr dat proběhne přesně podle námi stanovených požadavků na kvalitu a že obdržím bezchybně připravená data, na nichž budu moci ihned zahájit analýzu. Ve srovnání s jinými agenturami je tak pro mne jako výzkumníka spolupráce s SC&C časově nejefektivnější."
Mgr. Markéta Braun Kohlová, PhD.výzkumný pracovník, Enviromentální ekonomie a sociologie, Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova
"Výzkumnou agenturu SC&C vnímáme jako strategického partnera, který nám poskytuje full servis v oblasti marketingových a sociologických průzkumů. Vysoká míra flexibility a zkušeností SC&C jsou pro nás velkým přínosem při našem každodenním rozhodování. A v neposlední řadě velmi oceňujeme pozitivní a proaktivní přístup celého týmu SC&C."
Mgr. Pavel Krumpárobchodní a marketingový ředitel, JRD Development
Služeb firmy SC&C jsme využívali při tvorbě Strategie rozvoje Městské části Praha 7, kde jsem v r. 2016-17 působil na pozici tajemníka úřadu. Provedené práce, analýzy a další služby nás příjemně překvapily svou komplexní šíří zpracování, množstvím validních dat a celkovou kvalitou práce. Výsledky naší spolupráce se nyní velmi účelně používají při rozvoji území Prahy 7, ve které žije cca 42 tisíc obyvatel a jíž vedení aktivně usiluje o zvyšování kvality života svých obyvatel.
Ing. Miroslav Vacek tajemník úřadu městské části Praha 7