SHARE - 50+ v Evropě

SHARE (Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe) je projekt, jehož smyslem je vytvoření celoevropského datového souboru zahrnujícího osoby starší 50 let a jejich rodiny, které sleduje v čase.

Sběr dat 9. vlny v domácnostech běží v termínu 20. října 2021 až
7. července 2022.  

Data projektu SHARE mají zásadní význam pro popis a interpretaci procesu stárnutí evropské populace. K hlavním tématům tohoto multidisciplinárního výzkumu na takřka 120,000 respondentech ve všech zemích EU (plus Švýcarsko a Izrael) patří: demografie a rodina; vzdělání; zdraví a zdravotní péče, kognitivní funkce; zaměstnání a důchod, vzájemná pomoc a finance v rodině, bydlení, příjmy a spotřeba domácnosti, majetek; sociální podpora, aktivity, kvalita života, životní historie, očekávání do budoucnosti a další důležitá témata. Výsledkem je unikátní soubor dat poskytující informace o stavu, historii a vývoji české a evropské společnosti. 

 

Přístup k údajům je volný a bezplatný. SHARE ERIC je největším mezinárodním vědeckým projektem EU v sociálních vědách, pomáhající vládám pochopit důsledky stárnutí pro veřejné finance, trh práce, zdravotní či penzijní systém nebo rodinný život. Analýzy údajů SHARE pomohou evropským zemím účinněji se připravit na řešení důsledků stárnutí obyvatelstva a důležité reformy v budoucnosti. Unikátním přínosem dat SHARE je jejich multidisciplinarita, harmonizace napříč zeměmi (porovnání vlivu vládních politik v různých zemích) a longitudinální charakter (analýza kauzality díky dotazování stejných jednotlivců v čase).

Více info najdete tady, nebo zde (anglicky).

Dopis pro respondenty

Filip Oliva

Projektový manažer SHARE
Filip vede tým SHARE v rámci SC&C již od 5. vlny, tedy více než 9 let. Na projektu jako takovém pracuje od roku 2011. Pokud máte jakékoliv dotazy či postřehy ohledně projektu SHARE, neváhejte jej kontaktovat: Email: foliva@scac.cz, Telefon: +420 739 690 490