Představujeme naši práci

Níže naleznete volně dostupné projekty, které jsme realizovali v nedávné době. Marketingové výzkumy pro  konkrétní klienty jsou samozřejmě neveřejné a proto je zde nenajdete. Můžete se ale podívat, co v rámci marketingového výzkumu nabízíme.

Česká bankovní asociace

Výzkumy z bankovního prostředí

Sdružení českých spotřebitelů

Výzkumy spotřebitelského chování a ochrany spotřebitelů

Covid 19

Výzkumy veřejného mínění v průběhu trvání epidemie Covid 19

Česko v pohybu

První celostátní průzkum dopravního chování

Bezpečná pražská škola

Průzkum školního a pracovního klimatu na školách zřizovaných hl. m. Prahou

TSK Praha

Výzkum dopravního chování v Praze