Workshop pro municipality

VŠEM ZÚČASTNĚNÝM MUNICIPALITÁM DĚKUJEME ZA ÚČAST A PŘÍNOSNOU DISKUSI, KTERÁ NAPOMŮŽE DALŠÍMU VÝVOJI PORTÁLU!

 • Co se na workshopu dělo?
  Představi jsme první ukázku webového demografického portálu pro municipality 
  Diskutovali jsme o navrženém portálu – zjišťovali jsme potřeby municipalit  v oblasti strategického plánování, zkušenosti s různými typy analýz a výstupů, apod.
  Vznikl soubor připomínek a doporučení, které zapracujeme do další verze webového portálu, který představíme v 
  prvním pololetí 2020, abyste ho municiplaity mohly opět připomínkovat.
 • Komu byk workshop určen?
  Workshop byk určen všem zástupcům obcí a měst, kteří se zabývají strategickým plánováním obce, problematikou školství a/nebo sociálních služeb. 

 

 

 

Galerie