GGP: Současná česká rodina

Startuje sběr dotazníků studie Současná česká rodina

Od 20.11. 2020 spouštíme online sběr dat studie, která je součástí mezinárodního výzkumného programu Generations and Gender Programme (GGP). Ten se pravidelně opakuje již od roku 2005. Podrobnější informace naleznete na stránkách Masarykovy univerzity v Brně. Na studii spolupracujeme také s Přírodovědeckou fakultou UK a Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, s finační podporou Technologické agentury ČR.

Jak to celé probíhá?

Výzkum je zaměřen na věkovou skupinu 18 - 69 let. Pokud jste obdrželi zvací dopis nebo email a zároveň žije ve Vaší domácnosti alespoň jedna osoba z této věkové skupiny, stačí už  jen zavolat, nebo napsat nám, případně vyplnit přihlášku v mailu!

Vyplněním dotazníku vzniká respondentovi nárok na odměnu ve výši 500 Kč. Tuto odměnu vyplací Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (VÚPSV). Pro její získání je nutné podepsat s VÚPSV smlouvu a souhlas se zpracováním osobních údajů. Smlouvu a souhlas buď obdržíte spolu s odpovědní obálkou poštou (včetně instrukcí, co s dokumetny dělat), nebo vše potřebné naleznete ke stažení na odkazech níže. Pokud budete dokumenty stahovat, je nutné jeden vyplněný a podepsaný exemplář smlouvy a souhlasu zaslat na adresu: Masarykova univerzita - FSS, Jitka Hotárková, Oddělení pro výzkum a projektovou podporu, Joštova 10, 602 00 Brno.

Kontakt pro vstup do studie po obdržení dopisu: foliva@scac.cz

Ke stažení:

Zvací dopis

Smlouva respondenta s VÚPSV 

Souhlas se zpracováním osobních údajů           

Instrukce