GGP: Současná česká rodina

Startuje sběr dotazníků studie Současná česká rodina

Od 04. 05. 2021 spouštíme sběr dat studie, která je součástí mezinárodního výzkumného programu Generations and Gender Programme (GGP). Ten se pravidelně opakuje již od roku 2005. Podrobnější informace naleznete na stránkách Masarykovy univerzity v Brně. Na studii spolupracujeme také s Přírodovědeckou fakultou UK a Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, s finační podporou Technologické agentury ČR.

Jak to celé probíhá?

Výzkum je zaměřen na věkovou skupinu 18 - 69 let. Konkrétní respondenty ve vybraných domácnostech určují podle předem daného klíče naši tazatelé. Vybraná osoba pak má možnost dotazník vyplnit přímo s tazatelem, nebo on-line.

Vyplněním dotazníku vzniká respondentovi nárok na odměnu ve výši 500 Kč. Tuto odměnu vyplací hlavní garant projektu, Masarykova univerzita v Brně (MUNI). Pro její získání je nutné podepsat s MUNI smlouvu a souhlas se zpracováním osobních údajů. 

 

Případné dotazy směřujte na  vedoucího projektu, pana Filipa Olivu, e-mail: foliva@scac.cz