Ukázky naší práce...

...pro municipality

 

Demografický portál

Demografické predikce pro municipality

...pro komerční sféru

...pro neziskový sektor/akademickou sféru

Překážky a výzvy - zaměstnávání osob 50+

Výzkum pro Alternativa 50+

Češi a elektornické bankovnictví

Výzkum pro Českou bankovní asociaci