Výzkumy a opatření spojená s šířením nákazy Covid-19