Otázky na víkend je náš vlastní pravidelný CAWI výzkum neotřelých témat na panelu respondentů SC&C. Jeho cílem je odpovídat na netradiční otázky, které se ve výzkumech veřejného mínění objevují jen sporadicky, nebo vůbec. Přibližně jednou měsíčně tak níže nalezente výzkumnou zprávu řešící témata, která nás v daném období zaujala nebo se o nich ve společnosti mluvilo.