Povědomí o značce

Míra povědomí / znalosti je zásadní veličinou ve všech výzkumech značky, reklamy, ale také zjišťování motivací a bariér ke koupi jakéhokoliv produktu. Protože, aby si zákazník něco mohl koupit, měl by to také znát – i když jen z doslechu.

Měříme povědomí spontánní včetně Top of Mind (první na mysli), ale také povědomí podporované (ukážeme respondentům název značky nebo logo nebo přímo výrobek). Všechny tři výsledky, tj. jak si stojíte v případě Top of Mind, spontánní a podporované znalosti, Vám přinesou celou řadu doporučení. A navíc se jedná o měření, která jsou přímo ideální pro dlouhodobé časové řady a sledování trendů.

Pokud výzkum znalosti rozšíříme o nákupní chování (nebo zkušenost se službou), získáme navíc podklady pro výpočet míry konverze a retence, a tím základní atributy pro ohodnocení vitality Vaší značky.

Na co musíme dát pozor? Není úplně vhodné měřit spontánní znalost online pomocí samovyplňovacího dotazníku, protože nedokážeme eliminovat vnější vlivy, které se kolem respondenta nacházejí – má k dispozici prohlížeč, dívá se u vyplňování na televizi atd. Samozřejmě si můžeme pomoci omezením času, které mu na vyplňování dáme, ale tím také získáme výrazně nižší počet odpovědí. Takže doporučujeme telefonovat (CATI) nebo se zeptat osobně (CAPI / PAPI).

Pro výzkum povědomí můžete využít také naši každoroční analýzu značek na českém trhu - více na BC Index

 

Mgr. Jana Hamanová

e-mail: jhamanova@scac.cz

 

mobilní tel.: +420 732 150 284 

Kontaktní formulář