Výzkum značky

Brand, Subbrand, Corporate Brand, Umbrella Brand… jsou různé značky, které mají své brand manažery, hrdé vlastníky, pyšné akcionáře, milující zákazníky. Ale všechny značky o sebe musí dbát a k tomu potřebují vědět, jak na tom jsou, pokud jde o povědomí, konverzi, retenci, spokojenost, loajalitu, NPS, image, reputaci. Určitou zpětnou vazbu dodají objektivní čísla z prodejů, část subjektivní zpětné vazby napíší zákazníci třeba na sociální sítě. Ale pokud potřebujete mít všechno pokud možno pohromadě a vidět souvislosti, tak výzkum může opravdu pomoci. A dokonce se může pokusit také o projekce budoucího vývoje.

Výzkum značky může probíhat kvalitativní i kvantitativní formou – záleží na tom, jaký typ výsledků potřebujete. V případě, že výstupem mají být různá čísla (např. průměry, procenta) a třeba přemýšlíte o časových řadách, tak využijeme některou z forem dotazníkového šetření. Pokud Vám půjde o příběhy a věrné citáty zákazníků, tak se vydáme cestou kvalitativního výzkumu.

V případě komplexního výzkumu značky je potřeba počítat s poměrně rozsáhlým dotazníkem (někdy až 45-60 minut) a také větším počtem respondentů. Takový výzkum nelze udělat téměř jinak než osobním dotazováním. S tím souvisí delší harmonogram výzkumu a také vyšší finanční rozpočet, a proto je opravdu důležité celý projekt dobře vymyslet a připravit včetně plánu na rychlé využití výsledků výzkumů – některé se hodí pro PR, některé pro dlouhodobou strategii, některé pro korekce výdajů do reklamy apod.

V rámci výzkumu značky se také často řeší reklama.

Pro výzkum značky můžete využít také naši každoroční analýzu značek na českém trhu - více na BC Index

Mgr. Jana Hamanová

e-mail: jhamanova@scac.cz

 

mobilní tel.: +420 732 150 284 

Kontaktní formulář