GDPR

RESPONDENTI - ÚČASTNÍCI VÝZKUMŮ

Jaké osobní údaje zpracováváme?
V případě respondentů výzkumu, které vyhledáváme sami jako agentura, se jedná o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, případně e-mailový kontakt. Uvedené údaje zpracováváme mimo odpovědi z dotazníku a slouží převážně ke kontrole práce našich externích spolupracovníků v terénu.

 • Právní titul: souhlas respondenta
 • Účel: pro výzkumné účely
 • Délka archivace: ukončení daného projektu
 • SC&C je správce osobních údajů
 • Předání třetím stranám: NE

Kompletní znění: PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


KLIENTI - ZÁKAZNÍCI

Jaké osobní údaje zpracováváme?

V souvislosti s poskytováním služeb a dodávkou zboží může ze strany společnosti dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů, které jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy:

 • Základní osobní a identifikační údaje
 • Další osobní a identifikační údaje nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy
 • Kontaktní údaje
 • Údaje o smluvním vztahu se zákazníkem
 • Údaje o komunikaci mezi zákazníkem a společností
 • Jiné údaje související s poskytováním služeb a dodávkou zboží

Kompletní znění: PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ