Charitativní rozměr sběru dat: Společná iniciativa SC&C a organizace Dobrý skutek pro lepší svět

Jako SC&C jsme se již v roce 2013 spojili se známou dobročinnou organizací Dobrý skutek, abychom vdechli sběru dat inovativně-charitativní rozměr. Tato spolupráce přináší využití datových nástrojů
k podpoře dobročinných aktivit a zlepšení životních podmínek těch, kteří to nejvíce potřebují.

Sběr dat pro dobročinné účely:

Společná iniciativa agentury SC&C a organizace Dobrý skutek spočívá ve sběru relevantních informací od respondentů, kteří odměnu za účast na výzkumném projektu poukazují osobám ohroženým nebo potřebujících pomoci. Tato strategie sběru dat umožňuje získání cenných informací, společně se získáním prostředků pro potřebné.

Etické záležitosti:

Sběr a analýza dat jsou prováděny s důkladnou ochranou osobních údajů a dodržováním etických standardů. Agentura SC&C a organizace Dobrý skutek dbají na soukromí a zabezpečení dat, aby zajistily, že informace jsou využívány pouze v souladu s příslušnými zákony a na dobro těch, kterým jsou určeny.

Tato spolupráce mezi agenturou SC&C a organizací Dobrý skutek představuje inovativní přístup ke sběru dat s charitativním zaměřením. Využívání moderních technologií a analýzy dat tak umožňuje zlepšovat životy lidí v nesnázích a přináší pozitivní změny do naší společnosti. Výdyť za 10 let spolupráce jsme pomohli částkou téměř 2 500 000 Kč.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů