Akademické výzkumy

Pro akademické (vědecké) výzkumy je typický důraz na metodologii, osobní dotazování pomocí tazatelské sítě a také relativně dlouhé dotazníky (40-120 minut).

Protože kořeny naší firmy sahají do akademické sféry, podíleli jsme se na celé řadě zajímavých výzkumných projektů a chceme tak činit i do budoucna.

Naším zásadním projektem je od roku 2006 spolupráce na mezinárodním šetření populace lidí starších 50 let – SHARE.

Doporučujeme se podívat přímo na české  a mezinárodní stránky projektu.

Aktuální informace k projektu naleznete na našich stránkách.

Našim akademickým kolegům nabízíme sociologické, metodologické a statistické know-how a zkušenosti se standardními i nestandardními vědeckými projekty.

Navíc samozřejmě disponujeme:

  • Tazatelskou sítí v rámci celé ČR včetně CAPI vybavení
  • Vlastním CATI studiem
  • Vlastním online panelem RESPONDENT pro CAWI výzkumy
  • Profesionálním softwarovým zázemím pro sběr dat a jejich vyhodnocení

Další reference v rámci akademického výzkumu:

Mgr. Jana Hamanová

e-mail: jhamanova@scac.cz

mobilní tel.: +420 732 150 284

 

Kontaktní formulář