Výzkum dětství v ČR

V následujících týdnech se ponoříme do světa dětství a podíváme se na něj pohledem dětí ve věku 6–18 let, spolu s jejich rodiči nebo pečujícími osobami. Cílem výzkumu, který realizujeme ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Women for women, je získat názory cca 1000 dětí a 800 rodičů nebo pečujících po celé České republice tak, abychom měli co nejširší povědomí o této důležité etapě života.


Jsme si dobře vědomi toho, že děti vyrůstají v různých typech rodin. Existují kompletní biologické rodiny, neúplné rodiny, rodiny s nevlastními rodiči, samoživitelé, pěstounská péče, dětské domovy a mnoho dalších. Proto je pro nás klíčové zahrnout do výzkumu co nejvíce přístupů k výchově dětí. Chceme, aby studie zahrnula co nejširší spektrum různých životních situací.


Některé z vás požádáme, abyste nám vyplnili dotazník. Nebude to trvat dlouho – jen asi 15–20 minut. Pokud jste rodič nebo pečující osoba, můžete dotazník vyplnit online, stejně jako děti ve věku 13–18 let. Pokud je vaše dítě mladší (6–12 let), dotazník s ním vyplní náš proškolený tazatel, který mu položí stejné otázky, jako budou v online dotazníku pro vás.


Vaše účast nám umožní lépe porozumět dětství a jeho různým aspektům. Společně můžeme přispět k širšímu povědomí o tom, jak děti prožívají svět kolem sebe a jak to ovlivňuje jejich životní cesty. Děkujeme vám za vaši podporu a účast!