Demografický portál pro municipality

Projekt TAČR

V blízké budoucnosti budou obce řešit dva zásadní typy demografických problémů:

a) v souvislosti se sílícími požadavky na harmonizaci rodinného života a pracovního zapojení, které se zejména týká žen s vyšším vzděláním, zajistit odpovídající kapacitu předškolních zařízení pro děti různých věkových skupin,

b) v souvislosti s demografickým stárnutím zajistit nutné a diferencované služby pro seniory, jejichž potřeby jsou věkově specifické.

V současné době je diskutována často nepostačující kapacita předškolních zařízení, a to zejména pro nejmladší děti, neboť jejich dostupnost (geograficky i finančně) je regionálně odlišná. Tato situace se ještě zhorší omezením EU dotací po roce 2020. Seniorská populace se výhledově zdvojnásobí, přičemž ještě rychleji poroste počet osob ve věku 80+.

Jednotlivé obce by proto měly mít přehledné, aktualizované a výhledové demografické a kontextuální informace nejen o vlastní obci, ale také o ostatních, zejména sousedních. Takové informace umožní flexibilně řešit tyto nové situace.

Cílem projektu je vytvoření webového portálu, který bude aktualizovat a prognózovat počty a věkové struktury dětské a seniorské (včetně rodinného stavu) populace na úrovni obcí. Navrhovaný webový portál umožní uživatelům, zjistit věkové struktury dětí k 1.9. a k 1.1. daného roku, věkové složení seniorské populace k 1.1. (také podle pohlaví, rodinného a odhadů zdravotního stavu na základě celostátních dat). Tento portál poslouží obcím k plánování vhodných kapacit a služeb. Tyto informace, ve formě tabulek, grafů, mapových výstupů a reportů, každoročně aktualizované, včetně dynamických prognóz (každoročně prodlužovaných o 1 rok) jsou a budou pro obce klíčové, neboť vzhledem k omezenosti dotací po roce 2020 bude nezbytné mít informaci pro kompetentní řešení.

Harmonogram řešení projektu:  2019 – 2021

 

Fotografie z akcí

4.9. 2020 Krajské setkání - Liberec

9.9. 2020 Krajské setkání - Pardubice

10.9. 2020 Krajské setkání - Hradec Králové

15.9. 2020 Krajské setkání - České Budějovice

16.9. 2020 Krajské setkání - Praha (Středočeský kraj)

17.9. 2020 Jihlava

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů