Projekt TAČR

Demografický portál pro municipality ČR

 V rámci tvorby demografického portálu navštívíme postupně krajská setkání ve všech krajích ČR. Na nich budeme prezentovat přehled současné demografické situace v daném kraji (počty předškolních dětí, počty lůžek v pobytových zaříteních pro seniory, počty seniorů, věková struktura kraje, apod.) a následně přestavíme projekt portálu, který bude obsahovat aktuální informacekrátkodobou prognózu týkající se dvou rizikových populací: dětskéseniorské. Portál bude dynamický, tj. údaje budou (jednou za rok) aktualizovány včetně krátkodobé prognózy (horizont 10 let). Obce tak získají analytické a kontextuální údaje o sobě v daném období i v časové řadě, ale také srovnávací informace za další obce (zejména sousední), vyšší územní celky a Českou republiku. 

Aby portál splňoval vše, co pro predikci vývoje ve Vaší obci potřebujete, vyplňte prosím níže dotazník výzkumu, jehož výsledky použijeme při jeho optimalizaci:  

 

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů