Výzkum veřejného mínění

Průzkum veřejného mínění je druh sociologického výzkumu, jehož cílem je zjistit rozložení určitých postojů a názorů v populaci či konkrétní části společnosti. Jeho cílem jsou aktuální politická, ekonomická, ale i společenská témata či konkrétní problémy, u nichž vzniká potřeba znát názor společnosti.

VVM lze provádět ad-hoc a zjistit tak aktuální postoj občanů k určitému politickému, ekonomickému nebo společenskému tématu a dle výsledků například určit priority v řešení odkrytých problémů. Nebo je možné k určitému tématu přistoupit z dlouhodobého hlediska a zachytit tak trendy a změny mínění, tedy vývoj, který průřezové ad-hoc výzkumy nezajistí.

Jako nejvhodnější metody se jeví telefonické dotazování (CATI) vhodně doplněné o osobní dotazování (CAPI/PAPI) pro zajištění vyšší reprezentativity výzkumu.

 

Filip Oliva

e-mail: foliva@scac.cz

tel.: +420 739 690 490

 

Kontaktní formulář