Spokojenost

Mnohé firmy zajímá, jakou mají jejich zákazníci zkušenost s nakupováním / využíváním produktů (ať už výrobků nebo služeb), protože najít nové zákazníky je obecně nákladnější než udržet ty stávající. A stejně jako se firmy zaměřují na vnější prostředí, mělo by je zajímat i to vnitřní, zaměstnanecké. Kromě spokojených zákazníků je totiž třeba mít i spokojené zaměstnance, kteří jsou vždycky tou nejlepší reklamou.

Cíl firem je jednoduchý, udržet si stávající zákazníky, přilákat nové a to vše za vysoké produktivity vlastních zaměstnanců. Aby se tohoto cíle dosáhlo, je vhodné satisfakční studie dělat opakovaně (trackingové šetření), abychom kromě ad-hoc stavu zjistili i vývoj, zjistili, co firmě funguje a co naopak ne, a na základě zjištěných informací učinili potřebná opatření.

Jako nejvhodnější forma výzkumu zákazníků se jeví CATI nebo osobní dotazování v prodejnách (CAPI/ PAPI). U zaměstnanců je telefonický i osobní kontakt mnohdy náročný, pokud je dostupný e-mail, doporučujeme CAWI, ale své velké výhody mají také klasické papírové dotazníky, které budí mezi zaměstnanci stále velkou důvěru a v některých případech jsou nenahraditelné (dělníci ve výrobě, prodavači, manipulační pracovníci atd.).

Pro výzkum spokojenosti můžete využít také naši každoroční analýzu značek na českém trhu - více na BC Index!

 

Bc. Filip Oliva

 

e-mail: foliva@scac.cz

tel.: +420 739 690 490

Kontaktní formulář