Reference

"Město Písek, prostřednictvím odboru školství a kultury, si objednalo u SC&C spol. s r.o. produkt – Populační kalkulačka. Účelem bylo získat oporu pro tvorbu rozpočtu města na další období. Z predikce vyplynulo, že v následujících letech nebude mít město dostatek kapacit pro umísťování nárokových dětí do MŠ. Předložená kalkulačka nám pomohla při argumentaci potřebnosti finančních prostředků za účelem potřebnosti zvyšování kapacit v MŠ, jež město Písek zřizuje."
Ing. Marie Cibulkovávedoucí odboru školství a kultury, Město Písek
"Když dáme výzkum do SC&C, tak můžeme vždy klidně spát. Jsme si jisti, že v Janě Hamanové máme odborníka na svém místě. Validní reprezentativní data, precizní analýzy, žádná vata. Dáváni do souvislostí."
Marek Šubrmarketing specialist, Česká spořitelna, a.s.
"U SC&C mám po opakované spolupráci jistotu, že sběr dat proběhne přesně podle námi stanovených požadavků na kvalitu a že obdržím bezchybně připravená data, na nichž budu moci ihned zahájit analýzu. Ve srovnání s jinými agenturami je tak pro mne jako výzkumníka spolupráce s SC&C časově nejefektivnější."
Mgr. Markéta Braun Kohlová, PhD.výzkumný pracovník, Enviromentální ekonomie a sociologie - Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova
"Výzkumnou agenturu SC&C vnímáme jako strategického partnera, který nám poskytuje full servis v oblasti marketingových a sociologických průzkumů. Vysoká míra flexibility a zkušeností SC&C jsou pro nás velkým přínosem při našem každodenním rozhodování. A v neposlední řadě velmi oceňujeme pozitivní a proaktivní přístup celého týmu SC&C."
Mgr. Pavel Krumpárobchodní a marketingový ředitel, JRD Development
"Společnost SC&C jsme si vybrali jako nezávislého partnera k provedení pravidelného průzkumu spokojenosti našich zákazníků. Od prvotních kontaktů jsme se setkávali se vstřícností, profesionálním zájmem s příjemným lidským rozměrem. Přestože jsme prováděli tento druh průzkumu již poněkolikáté, dali jsme na praktická doporučení a odbornou zkušenost pracovníků týmu SC&C při formulaci zadání a díky tomu dostali výstup, který nejen umožnil identifikovat prostor ke zlepšení, stejně tak, jako oblasti, ve kterých zákazníci zlepšení pociťovali, ale poskytl nad rámec předchozích průzkumů několikavrstvý a plastický zákaznický pohled na práci našich stěžejních organizačních útvarů i procesů. Výsledky výzkumu samozřejmě umožňovaly srovnávat současné a předchozí výstupy, přestože byly dodány novým zpracovatelem. Velice si cením i toho, že průzkum proběhl naprosto hladce bez jakýchkoliv organizačních či jiných zádrhelů ve stanoveném časovém harmonogramu. Rádi na tuto zkušenost navážeme další spoluprací v podobných projektech a dlouhodobém horizontu."
Ing. Miroslav Trybučekgenerální ředitel, Parker Hannifin CZ s.r.o.
S agenturou SC&C spolupracujeme již od roku 2009, kdy jsme s ní uskutečnili první kvalitativní i kvantitativní výzkum znalosti a vnímání značky na území ČR. Od té doby jsme spolupráci rozšířili i na další evropské státy jako jsou Polsko, Maďarsko, Rumunsko či Slovensko. SC&C vždy věnuje dostatek času přípravě celého výzkumu, důsledně naslouchá našim potřebám a následně navrhne konečné řešení. I díky jejich profesionalitě, která za výsledky výzkumu stojí, naše společnost od té doby 5x obratově vzrostla.
Ing. Martina WeberováMarketingová ředitelka Adler
S agenturou SC&C spolupracuji řadu let, protože se mohu vždy spolehnout na rychlou a profesionální pomoc již v úvodu při designu výzkumu, na kvalitní a rychlý sběr dotazníků a na mimořádnou kvalitu získaných dat. SC&C doporučuji každému, kdo chce s výsledky výzkumu skutečně pracovat.
Petr ŠmídAirbank