Kde se Váš názor může přeměnit v dobrý skutek?

Zní to jako pohádkové vyprávění, ale v SC&C je to pravda! Koho by to napadlo, že firma, jejíž náplní jsou již přes 30 let marketingové a sociologické průzkumy je takovým místem. O tom, jak se takové kouzlo dělá, si popovídali Olga Plašilová s Filipem Olivou.

Filipe, jak se může názor respondenta proměnit v dobrý skutek?

Je to jednoduché. Zadavatel výzkumu vyčleňuje určitou částku jako odměnu pro respondenty za to, že věnovali svůj čas vyplňování dotazníku. Dotazníky respondenti vyplňují různými způsoby. Může se jednat o „face to face“ výzkumy (respondent zodpovídá otázky tazateli, který pracuje s papírovým dotazníkem – metoda, které se odborně říká PAPI, či elektronickým dotazníkem v notebooku – CAPI), nebo vyplňuje dotazníky online přes počítač – CAWI. Může být také kontaktován naším telefonickým centrem metodou CATI.

Zásadní chvíle nastává v momentě, kdy se respondent rozhoduje, kam nechá zaslat svoji odměnu za výzkum. Může si ji nechat zaslat na svůj bankovní účet, nebo ji věnuje na dobročinné účely.

Kolik peněz se dá pomocí výzkumu takto získat?

Možná se budeš divit, ale od roku 2013 jsme na účet nadace, která proměňuje zaslané peníze v dobré skutky, zaslali přes 2 400 000 Kč. Za rok 2022 se třeba jednalo o částku 157 002 Kč.

A v jaké dobré skutky a kde se získané peníze proměňují?

Peníze poukazujeme nadaci jménem Dobrý skutek. Tak jednoduché to je! Dobrý skutek se věnuje zajišťování finančních prostředků pro handicapované. Podpora je realizována prostřednictvím finančních sbírek a z toho jsou hrazeny např. kompenzační pomůcky, nebo rehabilitace nezbytné pro udržení nebo zlepšení jejich fyzické kondice.

Jak vás tehdy napadlo umožňovat svým respondentům zasílat svoji odměnu na charitu?

„Jelikož je valná část našich výzkumů komerční, a tedy z principu neveřejná, chtěli jsme respondentům nabídnout něco, v čem by hned viděli smysl a to třeba i v případě, kdy pochybují o smyslu výzkumů obecně. Proto jsme v roce 2013 navázali spolupráci s Dobrým skutkem.

Možnost přenechat odměnu za účast na výzkumu se ukázala jako prima motivace, který nám umožňuje zvedat návratnosti našich výzkumů. Ta je zásadním měřítkem kvality naší práce a navíc tím ruku v ruce s tím pomáháme prostřednictvím našich respondentů handicapovaným osobám, takže jde o win-win-win situaci.“

Které výzkumy jsou co do úspěšnosti získání nejvyšší částky na charitativní účely nejúspěšnější?

Mohlo by se zdát, že to budou zejména ty velké mezinárodní sociologické šetření s několika tisíci respondenty, jako je např. SHARE 50+, který pravidelně zpracováváme již od roku 2006. Ale I menší internetové nebo telefonické výzkumy jsou cenným zdrojem finančních prostředků.

Filipe, co by sis do budoucna v rámci naší charitativní činnosti přál?

V roce 2023 vstupujeme do jedenáctého roku spolupráce s Dobrým skutkem a věřím, že i letos značná část našich respondentů přispěje díky výzkum na dobročinné účely.

Přál bych si tedy, aby se co nejvíce „názorů proměnilo v dobrý skutek“. U nás to jde totiž fakt snadno.