Tracking

Díky trackingovým studiím je možné v rámci průzkumu trhu dlouhodobě monitorovat „zdraví“ značeka zároveň sledovat, jak efektivní jsou marketingové kampaně. Výzkum zahrnuje zejména časové srovnání hlavních ukazatelů značky, popřípadě také konkurenčních značek.

Indikátory trackingové studie jsou Awareness (TOM – top of mind), Usage (používání, míra konzumace),Brand attitudes and perception (image značky, satisfakce, CSI, NPS, vnímání značky) a Purchase intent (ochota nakupovat značku i v budoucnu).

Trackingové studie mají mnohé výhody:

  • kontinuální pohled na značku
  • možnost srovnání a benchmark s konkurencí
  • zachycení trendů
  • jednoduchý a komplexní nástroj umožňující celkový pohled na značku ve všech jejích dimenzích
  • kontinuální sběr dat potřebných pro modelování a predikci chování klientů

Vzhledem k povaze výzkumu jsou trackingové studie v čase stejné, opakující se, tak aby bylo možné sledovat a interpretovat změny. Je však nutné, čas od času provést revizi vstupů a někdy dle aktuálních potřeb zařadit blok reflektující aktuální potřeby značky.

 Frekvence sběru dat je různá, pohybuje se od týdenní až po roční. Záleží na několika faktorech:

1.   Častost nákupu značky

2.   Marketingové aktivity v celé produktové kategorii

3.   Úroveň / míra konkurence v kategorii (zda se jedná o vysoce konkurenční prostředí)

4.   Stabilita image značky (značky se stabilní image jsou méně náchylné ke změnám)

Nejvhodnější formou sběru je CATI, popřípadě CAWI. Respondenti jsou rychle zachytitelní. Telefonní číslo je v současné době v databázích velmi dobře dostupné.

Mgr. Viktorie Kováčová

e-mail: vkovacova@scac.cz

tel.: +420 777 759 419

Kontaktní formulář