Populační kalkulačka

 

Populační kalkulačka SC&C je internetová aplikace, zpracovaná v několika verzích, lišících se dle zadávaných vstupních parametrů a zahrnutím či nezahrnutím migrace. Základní volně dostupná verze kalkulačky (Populační kalkulačka 1.0 BASE) má dvě varianty.

První umožňuje získání odhadů budoucího vývoje dětí ve věku 0-6 let, vycházejících z celorepublikových a krajských dat parametrů úmrtnosti a porodnosti (plodnosti) bez uvažování migrace a je zpracována kohortně-komponentní metodou.

Druhá pak prostřednictvím stejné metody odhadne početní velikost populace seniorů (starších 65 let) u Vás v obci a podíl těchto osob v populaci. Výstupy jsou uvedeny odděleně pro muže a ženy po pětiletých věkových skupinách, neboť jednotlivé skupiny seniorů mají rozdílné požadavky na případné podpůrné služby.

 

Populační kalkulačka SC&C je velice uživatelsky příjemná a umožňuje jednoduchým způsobem zadávat vstupní parametry, týkající se sledované obce. 

 

Hlavními výstupy aplikace jsou přehledné tabulky a grafy, ukazující budoucí početní vývoj dětí a seniorů do požadovaného koncového roku odhadu v dané obci a komparace se současnou kapacitou předškolních zařízení/zařízení pro seniory. Porovnání kapacity předškolních zařízení s odhadovaným početním vývojem dětí) v předškolním věku vychází z novely školského zákona, která uvažuje postupné nárokování místa ve školce stále pro mladší děti.

 

Sofistikovanější verze populační kalkulačky SC&C (verze PRO a PREMIUM) je zpracovávána již adresně pro jednotlivé regiony, města nebo obce. Vyšší verze kalkulačky dokáže vyhotovit predikci budoucího vývoje ve třech variantách vývoje (varianta nízká, střední a vysoká) v závislosti zadávaných parametrech odhadů vývoje porodnosti a úmrtnosti a rovněž zahrnuje predikci migrace. Odhady na základě údajů za daný okres případně město.

Mgr. Viktorie Kováčová

e-mail: vkovacova@scac.cz

tel.: +420 777 759 419

Kontaktní formulář