Náš tým

Riana Řeháková
Riana Řeháková
Ředitelka společnosti, jednatelka

Paní doktorka Řeháková je spoluzakladatelka, spolumajitelka a ředitelka naší firmy po celou dobu její existence. Firma pod jejím vedením byla jednou z prvních výzkumných agentur v ČR, která získala nejen certifikaci ISO, ale i mnoho významných profesionálních úspěchů. Vedla nebo se účastnila většiny klíčových projektů firmy. Své znalosti výzkumu a statistiky předávala jak při desetileté výuce na FSV UK, tak i nyní kolegům ve firmě. Těší ji vysokohorská turistika v létě, výstavy umění, literatura a znalosti v alternativním léčení.

Jana Hamanová
Jana Hamanová
Jednatelka, ředitelka výzkumu

Jana je ředitelkou výzkumu s více než dvacetiletou zkušeností v oblasti výzkumu trhu, ale také akademických nebo mediálních výzkumů. V naší firmě je od ukončení studia sociologie a prošla si postupem času od pozice asistentky až k současné ředitelské. Je zodpovědná za kvalitu výzkumu, obchodní procesy, ale také za naše výukové aktivity. Ráda mluví se zákazníky a hledá pro ně optimální řešení, ale najdete ji také soustředěnou nad analýzou dat nebo nad formulací otázek do dotazníku. Volný čas věnuje rodině a každý den ji minimálně dvakrát potkáte na procházce se psem. Kromě toho je vášnivá čtenářka (nejen beletrie) a také kuchařka.

Petra Holečková
Petra Holečková
Analytička, projektová manažerka

Petra v SC&C působí od roku 2009 jako projektová manažerka a analytička. Zabývá se převážně akademickými výzkumy, ve kterých je kladen důraz na komplexnost, metodologii a kvalitu dat. Tyto předpoklady ale uplatňuje ve všech výzkumech, které realizuje. U mnoha výzkumných řešení využívá kombinaci metod pro dosažení přesného a plastického výsledku. Vedle sociálních věd Petra studovala i literaturu, má proto blízko ke hledání skrytých souvislostí, a to jak v rozhovorech jednotlivých respondentů, tak v datech.

Filip Oliva
Filip Oliva
Projektový manažer

Filip je z východu Čech a patří „do sestavy“ SC&C od roku 2010. Z pozice projektového manažera se věnuje různorodé práci, která vyžaduje rychlá, dobrá a zodpovědná rozhodnutí. Nejlépe se cítí na poli mezinárodní spolupráce v rámci projektu SHARE, jehož vedení spadá do jeho kompetence. Jako výzkumník se pak zaměřuje jak na kvalitativní, tak na kvantitativní výzkumy. Filip vystudoval bakalářský obor Sociologii na Univerzitě Pardubice.Mimo práci se s oblibou věnuje aktivnímu i pasivnímu sportu, metalové hudbě.

 Viktorie Kováčová
Viktorie Kováčová
Datová analytička

Viktorie (Vicky) je datovou analytičkou a v SC&C působí již od roku 2006, kdy do firmy nastoupila ještě jako student Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde se specializovala na obor Demografie a Sociální geografie. Ve firmě má na starosti především kvantitativní projekty a ráda také pracuje na analýzách sekundárních dat. Na internetu a jinde ve volně dostupných datech najde snad i nemožné.Volný čas věnuje Vicky své rodině. Nejvíce si odpočine na výletech do přírody nebo při lezení po skalách.

Martin Slaba
Martin Slaba
Programátor

Martin vystudoval SPŠE v Úžlabině obor automatizace. Během studia na ČVUT se začal věnovat programování. Své více než patnáctileté zkušenosti uplatňuje v rámci programování našich dotazníků od roku 2015.V naší společnosti mimo jiné tvoří nezbytné technické zázemí, aby všichni ostatní mohli s radostí analyzovat Vaše data.

Jakub Janas
Jakub Janas
Vedoucí oddělení sběru dat

Jakub k nám do společnosti nastoupil po vystudování oboru Sociální antropologie na Univerzitě Pardubice v roce 2012. Začínal jako asistent výzkumu a nyní pracuje jako vedoucí CATI studia a je součástí oddělení sběru dat. Má na starost všechny projekty, které jsou realizovány metodou CATI, v rámci kterých vede náš profesionální tým operátorů. Ve svém volném čase si přečte nějaký cestopis nebo něco z literatury faktu, ale rád si také zahraje badminton nebo zajde do bazénu či sauny. Baví ho také cestovat (především do asijských zemí), protože rád poznává nová místa a mezinárodní kuchyni.

Olga Cabáková
Olga Cabáková
Vedoucí tazatelské sítě

Olina v naší společnosti pracuje od druhé poloviny roku 2009. Je součástí oddělení sběru dat a do její kompetence spadá realizace sběru dat, což znamená nábor a školení tazatelů, ale také jejich vedení a podpora v terénu. Práce na výzkumných projektech ji baví, protože ráda komunikuje jak s tazateli, tak s respondenty. Zřejmě je to dáno tím, že je Olga velmi empatická, společenská, energická a také celkem „dobrý psycholog“.Mezi její největší záliby patři (zatím) čtyři vnoučata, vaření, četba, film a kondiční sporty.

Lenka Šimonová
Lenka Šimonová
Vedoucí CATI studia

Lenka u nás pracuje od roku 2010. Začínala jako operátorka v call centru. Postupem času se stala zástupkyní vedoucího směny a po skončení mateřské dovolené naše call centrum vede. Práce s lidmi ji baví, naplňuje a dá se říci, že „ne vždy snadnou“ práci operátora zná velmi dobře ze všech úhlů. Na této práci ji baví rozmanitost projektů a vedení týmu operátorů. Lenka svůj volný čas tráví se svými dětmi, podniká různé výlety a obě dcery podporuje v moderní gymnastice, kterou dělají závodně a sbírají úspěchy. Ráda vaří a přečte si dobrou knížku.

Simona Vacíková
Simona Vacíková
Nábor operátorů a tazatelů

Simona je součástí našeho týmu od února 2017. Pracuje v oddělení sběru dat a má na starosti hlavně nábor operátorů a tazatelů. Dále se věnuje marketingu a vede směny v našem call centru. Ačkoliv se dosud v oblasti výzkumu nikdy nepohybovala a má zkušenosti hlavně z obchodní sféry, práce v naší společnosti ji „otevřela nové obzory“, moc ji baví a snaží se zužitkovat předchozí zkušenosti.Ve volném čase se ráda podívá na zajímavý film nebo cestopis, sleduje sport a ráda fandí, nejvíce si odpočine v létě u moře.

Olga Plašilová
Olga Plašilová
Asistentka pro obchod a marketing

Olga je naší asistentkou pro obchod a marketing. Součástí naší společnosti od začátku roku 2015. Je to osoba, kterou baví propojovat lidi a jejím nástrojem je organizace seminářů v naší společnosti. Jak říká: „Semináře jsou příležitost, která Vás propojí s novými lidmi, s odborníky. Získáte cenné informace a nový pohled na věc.“ Vždy ji zajímali hlavně lidé, jejich názory a způsob uvažování, což je důvodem, proč je pro ni práce ve společnosti, která se profesionálně zajímá o názory, přání a uvažování lidí (ať už v rámci marketingového nebo sociologického výzkumu), podnětná.

Jaroslava Pokorná
Jaroslava Pokorná
Asistentka ředitelky

Jarka je součástí našeho týmu od roku 2015. Protože komunikace s lidmi, pestrá náplň práce a nové podněty je to, co ji baví, post asistentky paní ředitelky je pro ni jako „vyšitý“. V rámci této pozice má na starosti veškerou administrativní a organizační činnost firmy a zajišťuje plynulou součinnost vedení i sekretariátu se zaměstnanci.Ve volném čase se ráda věnuje četbě, výletům na kole a návštěvám památek. Ráda cestuje a poznává nová místa v Čechách a konkrétně nedá dopustit na Šumavu, kde má nachozeno spoustu kilometrů.

Lenka Neradová
Lenka Neradová
Účetní

Lenka vystudovala VŠE v Praze a jako účetní pracuje již více než 20 let. Součástí naší společnosti je od roku 2005. Lenka vede veškerou účetní agendu naší firmy včetně zpracování mezd externích i interních zaměstnanců. V zimě tráví čas na horách, protože jízda na lyžích je to, co ji baví, a v létě si ráda odpočine u moře s knihou v ruce.