Tazatelé SHARE jsou zpět v terénu po více než 18 měsících. Odstartovala 9. vlna!

Poprvé od března 2020 vyrazili tazatelé SHARE zpět do terénu k osobním rozhovorům. Od 20. října 2021 do 7. července 2022 tak mohou české domácnosti s obyvateli 50+ opět čekat návštěvu našich tazatelů a absolvovat nejen dotazník ale i oblíbené měření síly stisku ruky a další testy. I v letošní vlně je účast ve výzkumu honorovaná. Pro více informací o projektu SHARE se podívejte...

Právě probíhá výzkum o cestování mezi ČR a Polskem

Naši tazatelé vyrazili do terénu a budou dotazovat cestující na všech typech páteřních spojů mezi ČR a Polskem (silnice, železnice, letecká doprava).

První výsledky výzkumu Současná česká rodina: Co ovlivňuje plodnost v době pandemie?

Dopad současné pandemie na početní velikost obyvatelstva byl často zmiňován především s ohledem na jeho úbytek v důsledku nárůstu počtu zemřelých. Na početnosti obyvatelstva se ale podstatnou měrou podílí i proces opačný – plodnost. Jakým způsobem se stavíme k narození dítěte v této době? Co vše při svém rozhodování zohledňujeme? A jak to skutečně ovlivňuje naše jednání? Odpovědi nejen na tyto otázky hledá právě probíhající...

Startuje další vlna volání SHARE Covid-19, potrvá do konce července

Tazatelé – telefonisté jsou čerstvě proškoleni a 3.6. 2021 tak startuje další vlna covidového výzkumu pod hlavičkou SHARE. Druhý rozhovor o epidemii koronaviru ve všech zemích projektu SHARE-ERIC proběhne v červnu a červenci 2021. První rozhovor proběhl cca před rokem a získaná data tak dobře popíší, jak generace 50+ prošla pandemickým obdobím a jak koronavirus ovlivnil její zdraví, práci a další aspekty...

Tazatelé projektu GGP: Současná česká rodina hlásí návrat do terénu!

Pandemie COVID-19 je na ústupu a v projektu GGP se tak po více než půl roce vrací do hry práce terénních tazatelů. Co je čeká? Od května do října letošního roku realizují tazatelé dotazníky v 6 000 českých domácnostech. Respondenti výzkumu vyplní dotazník buď přímo s proškolenými tazateli, nebo on-line, podle své volby. Odměnou jim pak bude 500 Kč, které si...

Netradiční doba žádá netradiční řešení: CADI

Koronavirová pandemie zasáhla různá odvětví, marketingový a sociologický výzkum nevyjímaje. Virus si žádá sociální distancování a nás tak de facto připravil o všechny formy osobního kontaktu s respondenty. Vývoj v našem oboru dlouhodobě směřuje k online dotazování, přesto však stále existují výzkumy, kde se bez osobního dotazování zkrátka neobejdeme. V SC&C jsme proto dali hlavy dohromady a přemýšleli jsme nad alternativou, kterou...

Brand Comparison Index 2021

WWW.BCINDEX.CZ

Probíhá sběr 9. vlny SHARE – opět telefonicky

do konce března 2021 volají tazatelé SC&C do panelových domácností projektu SHARE. S ohledem na probíhající pandemii je osobní dotazování dočasně nahrazeno telefonickým. Více informací o projektu najdete ZDE.

VIII. vlna COVID výzkumu: Stoupá zájem o očkování, důvěra ve stát na minimu!

Přinášíme první letošní edici našeho opakovaného výzkumu na téma pandemie COVID-19. Sběr dat metodou CAWI proběhl v období 20.2. – 24. 2. 2021 na celkem 1 422 respondentech. Data byla zvážena na populaci ČR 18+. Za jak závažné riziko považujete virus Covid-19 pro Vás osobně? Znáte někoho, kdo má / měl ve Vašem okolí onemocnění COVID-19? V období od zaří...

Krakovská 7 nově také sídlem SC&C!

Přesun naší agentury z Americké na Krakovskou proběhl na přelomu března a dubna loňského roku. Nyní se podařilo dotáhnout také právní úpravy, a tak je Krakovská 7 nově naším sídlem jak fyzickým, tak také právním (a fakturačním). V prostorách  secesní administrativní budovy City Business Residence nás naleznete ve 3. patře.