ISSP 2019 - Sociální nerovnosti

O čem je sociologické šetření ISSP?

ISSP je mezinárodní výzkumný program, který probíhá každý rok na různé okruhy otázek (např. sociální sítě, náboženství, rodina). V tomto roce je výzkum zaměřený na sociální nerovnosti. Do projektu je letos zapojeno 45 zemí včetně České republiky. Od jeho založení v roce 1984 se výzkumů dohromady zúčastnilo více než 1 000 000 respondentů.

 

Jak vybíráme oslovené domácnosti?

Domácnosti jsou vybrány statistickou metodou náhodného výběru. Jejich účast má zásadní vliv na kvalitu a vědeckou hodnotu tohoto šetření. Pouze díky lidem, kteří se výzkumu zúčastní, můžeme zmapovat příčiny vzniku sociálních nerovností. Na tento dotazník nyní odpovídají lidé v minimálně 1 800 domácnostech v celé
České republice a další řadě evropských zemí.

 

Rozhovor trvá asi 50 minut. Výzkum je důvěrné povahy, údaje se zpracovávají anonymně, data nemohou být žádným způsobem zneužita. Výstupem jsou výhradně souhrnné údaje za populaci ČR.