Výzkum PIAAC 2015


Co je návazný výzkum PIAAC?piaac 2

 

Návazný výzkum PIAAC je panelovým výzkumným šetřením, které si klade za cíl aktualizovat údaje o vzdělání a pracovní dráze účastníků Mezinárodního výzkumu PIAAC, neobsahuje žádné úlohy k řešení. Mohou se jej proto zúčastnit pouze respondenti, kteří se zúčastnili výzkumu PIAAC (2011 – 2012).

 

Projekt dále zjišťuje, jestli formální vzdělávání dostatečně připravuje na pracovní trh a co konkrétně jednotlivým respondentům chybí. V neposlední řadě projekt sleduje posuny v možnostech skloubení rodinného a profesního života. Výzkum doplní informace, které se v rámci mezinárodního výzkumu nezjišťovaly, a díky opakování na týchž účastnících rovněž umožní sledovat posuny a změny.

 

Návazný národní výzkum je součástí sedmiletého projektu CLOSE, který se dále věnuje i počátkům vzdělávací dráhy, zaměřuje se proto i na předškolní děti a na děti před nástupem na druhý stupeň základní školy (případně víceletá gymnázia) a před nástupem na střední školy.

 

 

Proč Česká republika tento výzkum realizuje?

 

V České republice chybějí data o tom, jaké dopady má český vzdělávací systém na profesní dráhu. Cílem proto je tato data doplnit a v rámci národního výzkumu sledovat právě ta témata, která jsou v České republice aktuální (např. důsledky rozdělování žáků na úrovni povinného vzdělávání, uplatnitelnost absolventů na trhu práce, možnosti dalšího vzdělávání po ukončení vzdělávání formálního).

 

V posledních letech dochází k velkým změnám ve společnosti i na trhu práce. Je proto velmi důležité hledat cesty, jak pozměnit vzdělávací systém tak, aby poskytoval stejné příležitosti všem bez ohledu na sociální zázemí a zároveň umožňoval celoživotní učení i možnost během kariéry změnit profesi.

 

 

Jak dotazování probíhalo?

 

Výzkum byl určen výhradně pro ty, kdo se zúčastnili Mezinárodního výzkumu PIAAC v letech 2011 – 2012. Dotazování probíhalo prostřednictvím online dotazníku nebo po telefonu s vyškoleným telefonním operátorem. Zapojilo se 2425 respondentů.

V průběhu června 2012 proběhl pilotní výzkum ověřující funkčnost a srozumitelnost dotazníku. Hlavní sběr se uskutečnil od července 2015 do 15. září 2015.

 

Účast ve výzkumu byla honorována. V případě zájmu byla odměna převedena na dobročinné účely (Dobrý skutek).

 

Project manager

SCAC - firemní portrét

Mgr. Petra Holečková

 

 

E-mail: pholeckova@scac.cz

 

Telefon: +420 777 759 413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Články, které by Vás mohly zajímat:

První výsledky Mezinárodního výzkumu dospělých

Comments are closed