Výzkum reklamy

 

Reklamní kampaň má za cíl podporovat značku nebo konkrétní produkty. Její umístění do televize, rádia, tištěných médií nebo na internet či billboardy stojí hodně peněz. A návratnost této investice hodně závisí na tom, jak se reklama povedla připravit. Takže se vždycky vyplatí, než kampaň spustíte, otestovat ji.

 

Variant je několik:

 

Pre-testy znamenají, že testujete kampaň před umístěním do médií. Jde o to, jestli si ji cílová populace zapamatuje, pochopí, bude schopná a ochotná šířit, jestli se bude líbit nebo někoho přiměje k nákupu. Zjistíme sice většinou deklarované chování, ale umíme ho přepočítat na reálné a dát Vám odhad, jak to dopadne. A také náměty, jak reklamu vylepšit – někdy stačí jenom trochu upravit střih nebo zpomalit. Často se využívají kvalitativní metody jako třeba Focus Groups, ale klidně můžeme využít také dotazník.

 

Naopak post-testy nasazujeme poté, co je reklama už v terénu – musí proběhnout rychle, aby bylo možné ji ještě případně změnit nebo dokonce úplně stáhnout. Protože je třeba konat rychle a mít v ruce čísla, o která se můžete opřít, tak se post-test dělají především pomocí dotazníků na větším počtu respondentů. Dotazníky bývají velmi krátké (do 5 minut), aby výsledky výzkumu byly k dispozici třeba do 24 hodin.

 

 

SCAC - firemní portrét

Mgr. Jana Hamanová

 

e-mail: jhamanova@scac.cz

 

mobilní tel.: +420 732 150 284 

 

Kontaktní formulář

 

Šetřit na testování reklamy se nevyplatí – může se totiž stát, že zaplatíte reklamní kampaň konkurenci, a ne sobě.

Comments are closed