Tracking study


 

Díky trackingovým studiím je možné v rámci průzkumu trhu dlouhodobě monitorovat „zdraví“ značek a zároveň sledovat, jak efektivní jsou marketingové kampaně. Výzkum zahrnuje zejména časové srovnání hlavních ukazatelů značky, popřípadě také konkurenčních značek.

 

Indikátory trackingové studie jsou Awareness (TOM – top of mind), Usage (používání, míra konzumace), Brand attitudes and perception (image značky, satisfakce, CSI, NPS, vnímání značky) a Purchase intent (ochota nakupovat značku i v budoucnu).

 

tracking

Trackingové studie mají mnohé výhody:

 

fajfka_odrážkakontinuální pohled na značku

 

fajfka_odrážkamožnost srovnání a benchmark s konkurencí

 

fajfka_odrážkazachycení trendů

 

fajfka_odrážkajednoduchý a komplexní nástroj umožňující celkový pohled na značku ve všech jejích dimenzích

 

fajfka_odrážkakontinuální sběr dat potřebných pro modelování a predikci chování klientů

 

 

 

Vzhledem k povaze výzkumu jsou trackingové studie v čase stejné, opakující se, tak aby bylo možné sledovat a interpretovat změny. Je však nutné, čas od času provést revizi vstupů a někdy dle aktuálních potřeb zařadit blok reflektující aktuální potřeby značky.

 

Frekvence sběru dat je různá, pohybuje se od týdenní až po roční. Záleží na několika faktorech:

1.   Častost nákupu značky

2.   Marketingové aktivity v celé produktové kategorii

3.   Úroveň / míra konkurence v kategorii (zda se jedná o vysoce konkurenční prostředí)

4.   Stabilita image značky (značky se stabilní image jsou méně náchylné ke změnám)

 

 

Nejvhodnější formou sběru je CATI, popřípadě CAWI. Respondenti jsou rychle zachytitelní. Telefonní číslo je v současné době v databázích velmi dobře dostupné.

 

 

 

KOVACOVA_Vicky

Mgr. Viktorie Kováčová

 

 

e-mail: vkovacova@scac.cz

 

 

tel.: +420 222 511 221

 

  

Kontaktní formulář

Trackingová studie je běh na dlouhý čas s velice zajímavými výsledky.

 

Comments are closed