Politický výzkum


 

 politický výzkum – kopie

Politika jako téma je zajímavé pro média stejně jako pro politické strany nebo vědecké instituce. V některých případech se jedná spíše o výzkum veřejného mínění, ale realizují se také čistě marketingově-politické studie, které se týkají značky, reklamy / kampaně nebo image dané politické strany.

 

Před volbami

Je to období zhruba 6 měsíců před volbami, kdy začínají vážné přípravy na volební kampaň. Je třeba testovat znalost politických stran, preference voličů, programová témata, ale také slogany, tváře a jména kandidátů, propagační materiály atd. Podklady, které potřebuje politický marketér, jsou velmi obdobné, jako mají jiné obory. Často se využívají skupinové diskuse, konkrétně jejich schopnost prozkoumat do hloubky náladu voličů, ale i rozsáhlá dotazníková šetření, která přinesou relevantní informace také o všech konkurentech.

 

Média v tuto dobu přinášejí seriál různých volebních preferencí a modelů, které odpovídají na základní rychlou otázku – jaké má kdo při volbách šance?

 

Při volbách

Je to doba, kdy kulminuje nervozita a stres, ale už se pouze čeká na výsledky státních statistiků. Realizace výzkumu před volebními místnostmi ve volebních dnech (Exit Poll) patří k organizačně nejnáročnějším projektům.

 

Podívejte se na náš Exit Poll 2010 pro Českou televizi

 

Kromě Exit Pollu je možné provést klasické dotazníkové šetření ve volebních dnech anebo telefonický výzkum. Doporučujeme vyšší počet respondentů (minimálně tisíc, ale raději tři tisíce), protože je následně zajímavé analyzovat jednotlivé voličské skupiny a k tomu je třeba, abychom měli relevantní počty v daných podskupinách z hlediska statistiky.

 

Po volbách

Je to podobné jako s výzkumem reklamy – realizují se velmi rychlá šetření, která zjišťují náladu respondentů / voličů po volbách. Navíc u nás mají tradici koaliční vlády, takže voliči také mohou dávat preference jednotlivým koaličním uskupením a tím vzkázat stranám svůj názor na věc.

 

Je opravdu vhodné vše provést do jednoho týdne po volbách, aby lidé nebyli příliš ovlivněni povolebním vyjednáváním. Takže řešením bývá krátké dotazníkové šetření na reprezentativním souboru voličské populace (tím myslíme i nevoliče, protože je zajímavé zjistit, proč k volbám nakonec nešli).

 

V průběhu volebního období

Pokud je na politické scéně relativní klid a nejsou na obzoru volby, tak je možné dané období využít pro monitoring politické nálady (stranické preference a volební modely, oblíbenost a důvěryhodnost politiků, názor na aktuální kauzy), ale také pro velké strategické projekty, které potřebují delší čas na přípravu – změna loga, klíčového sloganu, prezentačních materiálů, image značky.

 

V rámci těchto projektů lze využít kvalitativní i kvantitativní techniky, úzce zaměřené (profilové) studie, ale i rozsáhlá dotazníková šetření.

 

SCAC - firemní portrét

Mgr. Jana Hamanová

 

e-mail: jhamanova@scac.cz

 

mobilní tel.: +420 732 150 284 

  

Kontaktní formulář

U volebního Exit Pollu se za pár hodin dozvíte, jestli ten výzkum opravdu umíte, nebo ne – ta kontrola v reálném čase na objektivních datech je neúprosná, ale když to vyjde (a já to zažila), tak je to skvělý pocit.

Comments are closed