Panelový výzkum


panel – kopie

 

Jsou situace, kdy potřebujete měřit chování / náladu / postoje svých cílových skupin opakovaně a NAVÍC u stále stejných osob (firem). Důvod? Protože Vás zajímá PŘEDEVŠÍM VÝVOJ nejen v celé cílové skupině, ale také u jednotlivců nebo podskupin. Může se jednat o výzkum zdravotního stavu, vztahu k výrobku nebo službě, politických názorů, rozhodnutí o nákupu atd.

 

Panelový výzkum může trvat několik dní, ale i několik (desítek) let. Ty krátkodobé jsou zaměřeny na každodenní činnosti, které je třeba měřit alespoň jednou denně (čtení novin, používání dekorativní kosmetiky nebo pracích prostředků). Naopak u dlouhodobých panelových projektů (jako je např. mezinárodní studie SHARE) sledujeme vývoj respondentů s určitým časovým odstupem (1 až 2 roky).

 

Vytvořit panel respondentů znamená přesvědčit k opakované spolupráci zástupce vybrané cílové skupiny, a to je v dnešní době opravdu náročný úkol. Taková spolupráce musí být zaplacena (buď penězi, nebo dárky) a navíc musí respondenty bavit a připadat jim užitečná. Čím delší dobu budeme respondenta potřebovat, tím větší jsou nároky na finance a také na průběžnou komunikaci (samozřejmě včetně kontroly).

 

V panelových projektech se využívají všechny typy metod komunikace s respondenty – od osobního kontaktu přes telefon k online nástrojům.

 

Jako příklad lze uvést PANEL ČTENÁŘŮ

SCAC - firemní portrét

Mgr. Petra Holečková

 

 

e-mail: pholeckova@scac.cz

 

 

mobilní tel.: +420 777 759 413

  

Kontaktní formulář

Na panelových výzkumech je skvělé, když vývoj a posun zajímá nejen výzkumníka, ale i samotné respondenty. Právě oni mají jedinečnou možnost vidět nejen to, kam se ubírá sledované téma, ale i oni sami.

Comments are closed