Cenový test


cenový test

 

Cena má na úspěch nového produktu stejný vliv jako třeba jeho design. Počáteční stanovení ceny je významné z hlediska dlouhodobé cenové strategie, protože daná úroveň ceny vytváří očekávání, která se následně těžko mění. Cenové testy jsou doménou kvantitativního výzkumu a v podstatě existují 2 základní přístupy, pomocí nichž se cena testuje: tzv. nepřímé a přímé techniky.

 

U nepřímých technik se ptáme pouze na jeden testovaný výrobek, a to hlavně tehdy, pokud potřebujeme stanovit cenu nového typu výrobku.

 

Naproti tomu přímé techniky uplatňují cenový test v kontextu ostatních (konkurenčních) výrobků. Na základě jednotlivých výběrů a změn v preferencích můžeme modelovat také cenovou elasticitu výrobku.

 

U cenových testů doporučujeme v případě nepřímých metod CATI, jelikož nepřímé metody nejsou časově tak náročné. V případě přímých metod je určitě vhodnější CAWI, jelikož respondenti pracují s náročnějšími bateriemi možností.

a

a

KOVACOVA_Vicky

Mgr. Viktorie Kováčová

 

 

e-mail: vkovacova@scac.cz

 

 

tel.: +420 222 511 221

 

  

Kontaktní formulář

Správně stanovená cena leckdy znamená více než nákladná reklama.

Comments are closed