Akademie


A

Pro akademické (vědecké) výzkumy je typický důraz na metodologii, osobní dotazování pomocí tazatelské sítě a také relativně dlouhé dotazníky (40-120 minut).

 

Protože kořeny naší firmy sahají do akademické sféry, podíleli jsme se na celé řadě zajímavých výzkumných projektů a chceme tak činit i do budoucna.

 

logo_SHARE

 

 

 

 

 

 

Naším zásadním projektem je od roku 2006 spolupráce na mezinárodním šetření populace lidí starších 50 let – SHARE.

Doporučujeme se podívat přímo na české  a mezinárodní stránky projektu.

Aktuální informace k projektu naleznete na našich stránkách SHARE 50+.

Našim akademickým kolegům nabízíme sociologické, metodologické a statistické know-how a zkušenosti se standardními i nestandardními vědeckými projekty.

akademie

Navíc samozřejmě disponujeme:

 

fajfka_odrážkaTazatelskou sítí v rámci celé ČR včetně CAPI vybavení

 

fajfka_odrážkaVlastním CATI studiem

 

fajfka_odrážkaVlastním online panelem RESPONDENT pro CAWI výzkumy

 

fajfka_odrážkaProfesionálním softwarovým zázemím pro sběr dat a jejich vyhodnocení

 

Další reference v rámci akademického výzkumu:

 

fajfka_odrážkaProjekt PIAAC Mezinárodní výzkum dospělých – předpoklady úspěchu v práci a v životě

 

fajfka_odrážkaProjekt Ženy 2016 s Přírodovědeckou fakultou UK

 

fajfka_odrážkaProjekt Výběr vysoké školy

 

 

 

SCAC - firemní portrét

Mgr. Petra Holečková

 

 

e-mail: pholeckova@scac.cz

 

 

mobilní tel.: +420 777 759 413

  

 

Kontaktní formulář

Za roky praxe jsme si ověřili, že respondenti jsou ochotni měřit si stisk ruky, vyplňovat matematické úlohy nebo se i vyfotit, pokud cítí, že to má smysl. V probuzení zájmu bývá otevřený a dobře připravený tazatel nenahraditelný.

 

Comments are closed