Analýza dat


Pro statistické analýzy používáme nejmodernější statistické programy IBM SPSS Statistics.

Konzultační činnost se týká celého výzkumného procesu — od designování výzkumu až po analýzy dat včetně doporučení pro následné využití v praxi.

analýzy – kopie

 

Desk research

 

Desk Research zahrnuje sběr a analýzu sekundárních dat, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Využívají se databáze, již zpracované výzkumy, výroční zprávy, obchodní zprávy, odborná periodika, ale i další zdroje. Zjištěné údaje lze využít pro efektivnější přípravu primárního výzkumu.

 

Zajistíme Vám:

 

fajfka_odrážkaanalýzu situace a vývoje Vašeho trhu

 

fajfka_odrážkainformace o ekonomickém stavu konkurence

 

 

U databází nejen Vašich zákazníků zjistíme:

 

fajfka_odrážkajejich strukturu a co si přejí

 

fajfka_odrážkaproč Vaši zákazníci odcházejí ke konkurenci

 

CENA

 

Sociálně demografická studie

 

fajfka_odrážkaJe jedním ze základních podkladů, z kterého by měl vycházet každý komunální plán sociálních služeb

 

fajfka_odrážkaStudie neanalyzuje pouze stav a pohyb obyvatelstva, ale zaměřuje se i na sociální postavení

 

fajfka_odrážkaStudie také monitoruje situaci na trhu práce — nezaměstnanost, v daném regionu apod.

 

fajfka_odrážkaObsahuje i analýzu trhu práce a analýzu struktury příjmů rodin

 

fajfka_odrážkaKvalitní podklad pro SWOT analýzu území

 

 

                                                   KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

 

 

 

Comments are closed