UX testování

 

= User experience testování – testování může mít kvalitativní i kvantitativní charakter.

 

UX testování využívá všech aspektů uživatelské zkušenosti se zkoumaným objektem (nejčastěji webové stránky, aplikace, apod.).  V případě kvalitativního přístupu je testující osoba v průběhu (případně po skončení testování) podrobena hloubkovému rozhovoru, při kterém (dle připraveného scénáře) popisuje svou zkušenost s testovaným produktem.

Kvantitativní testování naproti tomu využívá respondentů podstatně více. Tito jsou po práci se zkoumaným produktem dotazováni formou standardizovaného dotazníku. Získaná data jsou následně analyzována.

UX_testování2

Jak samotné testování probíhá?

 

1) Start

Na počátku je nutné stanovit, co a jakým způsobem bude testováno.

 

2) Scénář

Na základě stanovených cílů je sestaven scénář samotného testování.   

 

3) Rekrutace

Nábor testerů z vybrané cílové skupiny.

 

4) Testování

Samotný test aplikace/webu.

 

5) Analýza

Rozbor testů a jejich výsledků, formulace doporučení vzešlých z testování.

 

6) Prezentace a konzultace

Rozklad výsledků s klientem.

 

 

3 Dary UX testování

 

 

UX testování jsme schopni zrealizovat jak u nás, tak přímo ve Vaší firmě.

 

 

Bc. Filip Oliva

Bc. Filip Oliva

 

e-mail: foliva@scac.cz

 

telefon: +420 739 690 490

 

Kontaktní formulář

 

 

„Aplikace testovaná koncovými uživateli nemůže být neúspěšná“

Comments are closed