Sběr dat


 

Data, která naším klientům poskytujeme, jsou kvalitní a důvěryhodná. Deklarovanou kvalitu zajišťujeme jednak jasně stanovenými pravidly pro sběr dat, které tazatelům / operátorům předáváme a jednak kontrolou dodržování nastavených pravidel.

a

Dotazování po telefonu

telefonické dotazování – kopie

 

Ke sběru dat využíváme naše CATI studio, ve kterém naši operátoři telefonují vybraným respondentům. Rozhovor se řídí standardizovaným dotazníkem, který zajišťuje odpovídající filtrování otázek a bezchybné vyplnění odpovědí.

Více informací najdete ZDE

 

 

Online dotazováníCAPI – kopie

Velmi populární metoda sběru dat prostřednictvím on-line dotazníku (často také označována jako CAWI). Respondenti vybraní dle Vašich požadavků jsou obesláni emailem s odkazem na internetové stránky s dotazníkem a s jedinečnými přihlašovacími údaji.

Více informací najdete ZDE

 

 

Dotazování v terénu

K dispozici máme vlastní tazatelskou síť, v rámci které s námi aktuálně spolupracuje 540 tazatelů po celé České republice. Tazatelskou síť průběžně rozšiřujeme o nové spolupracovníky.

 

Naši tazatelé sbírají data nejčastěji na základě kvótního výběru, ale umí i adresný sběr. Sběr dat probíhá nejen formou papírových dotazníků (s následným převodem dat do elektronické podoby), ale i formou tzv. CAPI dotazování (Odpovědi jsou zaznamenány přímo do notebooku).

Dotazování v terénu – kopie

Jak vybíráme tazatele pro daný projekt?

Po zadání výzkumného tématu pečlivě zvážíme potřebné „měkké a tvrdé dovednosti“, kterými by měl ideální tazatel pro daný projekt disponovat. Vhodného tazatele vybereme na základě preferovaných zvolených charakteristik z databáze tazatelské sítě. Jsou to např.: schopnost oslovit vyšší management, pokročilé počítačové znalosti, znalost bankovního prostředí apod.

 

Tazatelé mají ze strany agentury neustálou podporu v podobě supervizorů, kteří jim pomáhají zvládnout krizové situace, zodpovídají otázky a také dohlížejí na dodržování pokynů a plánu při realizaci projektu.

 

Comments are closed