Osobní rozhovory


 

 

CAPI – kopieCAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) je kvantitativní metoda sběru dat, při které tazatel s respondentem prochází standardizovaný dotazník a odpovědi zaznamenává přímo do notebooku, netbooku nebo tabletu. Dotazníkový software umožňuje využití filtrů a automatickou kontrolu správnosti zadávaných údajů, což výrazně eliminuje možnost tazatelské chyby. Pokud se dotazníky pořizují online, jsou data okamžitě přístupná pro kontrolu či analýzu.

 

Stejně jako jiné i osobní dotazování umožňuje testování výrobků, hodnocení marketingových sdělení apod. Metoda přináší možnost zobecnění závěrů na celou cílovou skupinu, případně celou populaci.

 

PAPI – kopiePAPI (Pen and Paper Interviewing) je klasickou kvantitativní metodou sběru dat, při které tazatel vyplňuje s respondentem vytištěný standardizovaný dotazník. Časté jsou uzavřené otázky, na něž respondent vybírá odpovědi z pomocných karet. Díky minimálnímu potřebnému vybavení je dotazování velmi pružné, pohotové a může probíhat na téměř libovolném místě. Vyplněné dotazníky jsou následně přepsány do elektronické podoby.

 

 

 

Ani v dnešní době nezatracujte klasické papírové dotazníky – existuje mnoho respondentů (i mezi Vašimi zákazníky a příznivci), kteří nemají důvěru v počítače a mají obavy ze zneužití dat. Navíc i dnes se může stát, že technika selže nebo dojde ke specifické situaci (např. povodně) a jediné, co bude rychle a bez problémů k dispozici, bude tužka a papír.

 

Kdy se PAPI / CAPI hodí?

 

fajfka_odrážkaJe nutný osobní kontakt s respondentem – např. proto, že mu chcete ukázat nějaký výrobek nebo koncept služby, kde nestačí jen hrubý popis

 

fajfka_odrážkaDotazník je dlouhý – není výjimkou, že rozhovor trvá 45 nebo 60 minut

 

fajfka_odrážkaMusíte se řídit mezinárodní metodikou nebo zachováváte tradici

 

fajfka_odrážkaJe to jediná metoda, které věříte

 

 

Máme vlastní tazatelskou síť s 500 externími spolupracovníky. Dokážeme vyslat do terénu cca 100 proškolených CAPI tazatelů s notebooky. Dokázali jsme opakovaně při volebních výzkumech dotázat 25 tisíc respondentů během 24 hodin, takže zvládneme opravdu všechno.

CENA

SCAC - firemní portrét

Mgr. Petra Holečková

 

 

e-mail: pholeckova@scac.cz

 

 

mobilní tel.: +420 777 759 413

  

 

Kontaktní formulář

 

 

Osobní rozhovory jsou nenahraditelné, pokud je cílem systematicky zmapovat nějaké téma nebo problém. Jen je o to zásadnější s daty opravdu pracovat, protože k jejich získání vedlo značné úsilí tazatelů I respondentů.

a

Comments are closed