Hloubkové rozhovory


 

fajfka_odrážkaOsobní

 

IDI (In-depth interviewing neboli hloubkový rozhovor) je forma kvalitativního výzkumu, který probíhá formou individuálního rozhovoru. S respondentem vede rozhovor zkušený moderátor dle předem připraveného scénáře v příjemné, uvolněné a otevřené atmosféře.

Cílem je zjistit co nejvíce detailů ze života respondenta, jeho zkušenosti, názory, postoje, motivy, hodnocení. Užívá se zejména tehdy, když je cílová skupina úzce profesně zaměřená (lékaři, IT specialisté) či pracovně vytížená (top-manažeři), jde-li o citlivé téma, nebo když se předpokládá, že dynamika diskusní skupiny by působila kontraproduktivně. Počet IDI záleží na potřebách výzkumu, obvykle se provádí s 8 – 32 respondenty.

Rozhovory se nahrávají (samozřejmě se souhlasem respondenta) a jedním z výstupů mohou být doslovné přepisy.
hloubkový rozhovor – kopie

fajfka_odrážkaTelefonické = STEPHI

 

STEPHI je hloubkový telefonický rozhovor. Při užití metody STEPHI se klasický hloubkový rozhovor uskutečňuje pouze prostřednictvím telefonu a minimalizuje tak čas a náklady. Na druhou stranu přijdeme o možnost sledovat také neverbální reakce respondenta.

a

CENA

SCAC - firemní portrét

Mgr. Petra Holečková

 

 

e-mail: pholeckova@scac.cz

 

 

mobilní tel.: +420 777 759 413

 

  

Kontaktní formulář

 

 

Každý člověk je jedinečný a hloubkový rozhovor je ideální metodou, jak odhalit nejen opakující se struktury, ale i individuální motivace a postoje.

Comments are closed