Semináře 2017

 

V roce 2017 Vás srdečně zveme na tyto semináře:

 

Dostanou se všechny děti z Vaší obce v roce 2020 do školky? Zjistěte to!

Víte, kolik dětí ve Vaší obci, vám přijde do mateřské školky? Seminář o možnostech řešení, jak pracovat s novelou školského zákona v praxi.

Komu je seminář určen?

Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají Strategickým plánem obce a mají ve své odpovědnosti zajištění naplňování potřeb občanské vybavenosti.

více informací

a

23. 2. 2017 čtvrtek od  9:30 do 12:30 

28. 3. 2017 úterý od  9:30 do 12:30 

 

 

 

 

UX testování webových stránek a aplikací

UX testování webových stránek a aplikací aneb Podívejte se na svůj web očima zákazníka. Zapojte uživatele do testování a  vývoje Vaší aplikace nebo webové stránky. Předvedeme Vám metodologii i praktické ukázky. Ukážeme Vám, nač si u UX dát pozor a co  nepřehlédnout.

Komu je seminář určen?

Seminář je určen všem, kteří vyvíjejí firemní webové stránky nebo aplikace a chtějí aby funkčnost a hodnocení webu/aplikace bylo co možná nejvíce v souladu s potřebami jejich uživatelů.

více informací

a

25. 4. 2017 úterý od  9:30 do 12:30 

 

 

Práce s daty

Práce s daty aneb Jak se vyvarovat chyb v procesu práce s daty i jak se získává informace z veřejných dat

1. Jakým způsobem lze data získávat?
2. Jaká jsou úskalí a chybovost dat a jak se to řeší?
3. Jak se dozvědět co nejvíce o své konkurenci a klientech z existujících databází?

4.Jak efektivně zpracovat velké množství dat např. pomocí maker, syntaxí a podobných postupů.
Vše Vám ukážeme na zajímavých příkladech z naší praxe.

Komu je seminář určen?
Manažerům, kteří pracují s interními i externími daty v různých oblastech – CRM, sales, věrnostní programy, HR, brand, marketing atd.

více informací

a

30. 5. 2017 úterý od  9:30 do 12:30 

 

 

 

 

Dostanou se všechny děti z Vaší obce v roce 2020 do školky? Zjistěte to!

Víte, kolik dětí ve Vaší obci, vám přijde do mateřské školky? Seminář o možnostech řešení, jak pracovat s novelou školského zákona v praxi.

Komu je seminář určen?

Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají Strategickým plánem obce a mají ve své odpovědnosti zajištění naplňování potřeb občanské vybavenosti.

více informacíprihlaska-na-seminar

a

26. 9. 2017 úterý od  9:30 do 12:30 

 a

 

 

Nastavte správnou cenu pro své výrobky a služby

Zjistěte, co vše je potřeba pro rozhodnutí o ceně. Zákazníci nemusí vnímat nízkou cenu jako tu nejlepší pro svůj nákup. A v některých případech hraje cena dokonce pouze okrajovou roli.

Komu je seminář určen?
Pro všechny, koho zajímá problematika správného nastavení ceny. Při jaké ceně dosáhnu nejvyšší marže? Za jakou cenu ještě můj výrobek/“produkt“ zákazník koupí?

a

prihlaska-na-seminar

10. 10. 2017 úterý od  9:30 do 12:30 

 

 

 

 

Pochopte lépe své zákazníky

Zjistíte, jak se chovají nejen Vaši zákazníci, ale především, co je k tomu vede (motivace a bariéry) a jak s tím následně můžete pracovat k oboustranné spokojenosti.

Komu je seminář určen?
Seminář je určen těm, kteří potřebují hlubší informaci o chování a motivaci zákazníků,  a nestačí jim pouhé číslo.

a

prihlaska-na-seminar

23. 11. 2017 čtvrtek od  9:30 do 12:30 

Comments are closed