Populační kalkulačka

populační kalkulačka2

 

Populační kalkulačka SC&C je internetová aplikace, zpracovaná v několika verzích., lišících se dle zadávaných vstupních parametrů a zahrnutím či nezahrnutím migrace. Základní volně dostupná verze kalkulačky (Populační kalkulačka 1.0 BASE) umožňuje získání odhadů budoucího vývoje dětí ve věku 0-6 let, vycházejících z celorepublikových a krajských dat parametrů úmrtnosti a porodnosti (plodnosti) bez uvažování migrace a je zpracována kohortně-komponentní metodou.

Populační kalkulačka SC&C je velice uživatelsky příjemná a umožňuje jednoduchým způsobem zadávat vstupní parametry, týkající se sledované obce. 

Hlavními výstupy aplikace jsou přehledné tabulky a grafy, ukazující budoucí početní vývoj dětí ve věku 0-6 do požadovaného koncového roku odhadu v dané obci a komparace se současnou kapacitou předškolních zařízení. Porovnání kapacity předškolních zařízení s odhadovaným početním vývojem dětí v předškolním věku vychází z novely školského zákona, která uvažuje postupné nárokování místa ve školce stále pro mladší děti.

Sofistikovanější verze populační kalkulačky SC&C (verze PRO a PREMIUM) je zpracovávána již adresně pro jednotlivé regiony, města nebo obce. Vyšší verze kalkulačky dokáže vyhotovit predikci budoucího vývoje ve třech variantách vývoje (varianta nízká, střední a vysoká) v závislosti zadávaných parametrech odhadů vývoje porodnosti a úmrtnosti a rovněž zahrnuje predikci migrace. Odhady na základě údajů za daný okres případně město.

KALKULAČKA1

 

 

KOVACOVA_Vicky

Mgr. Viktorie Kováčová

 

 

e-mail: vkovacova@scac.cz

 

 

tel.: +420 222 511 221

 

  

Kontaktní formulář

 

 

 

 

 

 

 

Verze populační kalkulačky

V případě technických dotazů kontaktujte kolegu Martina Slabu mslaba@scac.cz

Comments are closed