Pojmy používané ve výzkumu

A – Analýza dat, Analýza konkurence, Anketa mezi občany

B – Bezplatný seminář, Budování značky

C – Call centrum, CAPI,  CASI, CATI, CAWI, Cenové testy, Cílová populace, Cílová skupina, Customer satisfaction

D – Data z veřejných zdrojů, Desk research, Dotazník, Dotazník na spokojenost

E – Exit poll

F – Focus Group

H – Hloubkový rozhovor

I – IDI, Image značky, Index spokojenosti

K – Kontrola kvality, Konzultace k výzkumu, Kvalitativní výzkum, Kvalitní výzkum, Kvantitativní výzkum, Kvótní výběr

L – Loajalita zákazníků / klientů

M – Marketingový výzkum, Metody analýzy dat, Míra spokojenosti

N – Nespokojený zákazník

O – Online výzkum, Operátor

P – PAPI, Participace občanů, Participativní rozpočet, Price test, Průzkum, Průzkum mezi občany, Předběžné odhady, Předvolební výzkumy

R – Researcher, Respondent

S – Satisfakční studie, Sběr dat, Segmentace, Segmentace zákazníků, Sekundární analýza, Sociologický výzkum, Spokojenost zázakazníků / klientů, Spokojený občan, Spokojený zákazník, Spontánní znalost značky, Strategický plán, Supervize,

T – Tazatel, Top of mind

V – Veřejné mínění, Volební odhady, Volební model, Volební preference, Výzkum, Výzkum mezi občany, Výzkum spokojenosti, Výzkum trhu, Výzkumná agentura, Výzkumník

Z – Znalost značky

Comments are closed