Návazné výzkumy PIAAC

piaac 2

První vlna Mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC se uskutečnila v letech 2011 – 2012 a zapojilo se do ní 24 vyspělých zemí.  Patřily mezi ně jak členské státy Evropské unie včetně České republiky, Německa, Rakouska, Polska a Slovenska, tak USA, Kanada, Austrálie, Japonsko a Jižní Korea.

Do mezinárodního výzkumu se ve druhé mezinárodní vlně zapojily i země jako Chile, Řecko, Izrael, Slovinsko a Turecko. Nyní probíhá třetí mezinárodní vlna, do níž se zapojily Ekvádor, Maďarsko, Kazachstán, Mexiko, Peru a znovu USA.

V České republice proběhlo několik návazných vln, které si kladly za cíl aktualizovat údaje o vzdělání a pracovní dráze účastníků výzkumu, případně zkoumat další faktory, které ovlivňují osobní i profesní život.

V letech 2014-2015 proběhl Výzkum předpoklady úspěchu v práci a v životě, který se zaměřoval na některé z opomíjených faktorů, které ovlivňují, jak bude náš život vypadat – zaměřoval se na povahové vlastnosti a osobnost, ale i na to, co považujeme v životě za důležité, jak vypadáme a jak se cítíme.

V současné době probíhá další návazné šetření „Proměny rolí ve společnosti“, jehož hlavním cílem je prověřit, zda, případně do jaké míry je v České republice přítomný trend známý z většiny vyspělých zemí, jmenovitě proměna rolí mužů a žen, která s sebou nese změny v rodinných vztazích i změny v jejich životních šancích, v šancích na vzdělání a na trhu práce, což vše má vliv na formování postojů a aspirací nové generace.

Jak dotazování „Proměny rolí ve společnosti“ probíhá?

 Výzkum je opět určen výhradně pro ty, kdo se zúčastnili Mezinárodního výzkumu PIAAC v letech 2011 – 2012. Výzkumu se můžete zúčastnit prostřednictvím online dotazníku nebo po telefonu s našimi příjemnými telefonními operátory.

Účast ve výzkumu je honorována. V případě Vašeho zájmu odměnu převedeme na dobročinné účely (Dobrý skutek).

I díky Vám jsme na konto občanského sdružení Dobrý skutek přispěli již 955 220 Kč (k 10. 4. 2017).

 

Ke stažení:

Moc krásy

Výsledky z předchozích výzkumů

 

Comments are closed