Naše úspěšné výzkumy


 

naše úpsěšné výzkumy – kopie

 

 

= VŠECHNY!

 

Na ukázku vybíráme ty, které určitě znáte …

 

 

EXIT POLL 2010

Málokdo na konci května 2010 tušil, že výsledky voleb do poslanecké sněmovny budou takovým překvapením. Byli jsme u toho „v přímém přenosu“, protože jsme realizovali Exit Poll pro Českou televizi (od té doby už se žádný nedělal…) a hodně se nám povedl…

číst dál…

 

PIAAC

Mezinárodní výzkum dospělých poskytl mimořádná data, která kombinují, co o sobě, svých postojích, dosaženém vzdělání a profesní dráze říkáme, s tím, jak své zkušenosti dokážeme zužitkovat při řešení konkrétních úloh ze života, zejména při vyhledávání a zpracovávání informací. K údajům z let 2011-2012 máme díky ochotě respondentů k dispozici aktualizace a doplnění z let 2014-2015.

V České republice chybějí data o tom, jaké dopady má český vzdělávací systém na profesní dráhu. Cílem proto je tato data doplnit a v rámci národního výzkumu sledovat právě ta témata, která jsou v České republice aktuální (např. důsledky rozdělování žáků na úrovni povinného vzdělávání, uplatnitelnost absolventů na trhu práce, možnosti dalšího vzdělávání po ukončení vzdělávání formálního).

číst dál…

 

SHARE 50+

Projekt SHARE je první velkou evropskou vědeckou infrastrukturou a zároveň největší v oblasti sociálních věd. Výsledky z jednotlivých zemí jsou plně porovnatelné a to nejen v rámsi SHARE, ale například i s obdobnými výzkumy ve VB, USA nebo Japonsku. Díky datům SHARE lze vytvořit reálný obraz generace 50+ v celé Evropě. V České republice se jedná o největší panelový společenskovědní výzkum vůbec.

číst dál…

Comments are closed