Jak získat informaci?

 

Otázka, na kterou se zdá odpověď velmi jednoduchá. Opak je ale pravdou. Kvalitu získané informace neurčuje pouze to, odkud ji získáme, ale také to, jakým způsobem se na ni zeptáme, kdy, koho konkrétně, a jaké jsou faktory, které získanou informaci mohou případně zkreslit. Proto je v marketingovém výzkumu tolik potřebné optimalizovat formulaci otázek, skladbu dotazníku, výběr cílové skupiny apod.

 

Výzkum v SC&C

Zpět

Comments are closed