Jak správně vybrat respondenty?

 

Další z věcí, která by se na první pohled mohla zdát jednoduchou. I zde je však třeba se držet pravidel. Zatímco v kvantitativním šetření jsou mantinely výběru dány nejčastěji sociodemografickými faktory a potřebami konkrétního výzkumu, u šetření kvalitativního je třeba dbát zejména na to, aby respondenti nebyli profesionálními respondenty a nechali se vtáhnout do dialogu v rámci hloubkového rozhovoru nebo do diskuse v rámci focus group. Nesprávný výběr má v obou případech za následek zkreslení získaných informací.

 

Výzkum v SC&C

Zpět

Comments are closed