Jak správně formulovat otázky?

 

Formulace otázek je pro kvalitu získaných dat zásadní. A byť by se o ní dalo mluvit velmi dlouze, vypíchněme si ta nejpodstatnější pravidla:

 

1) Vždy je nutno stanovit:

a) obsah, rozsah (dlouhé/krátké) a účel otázky                                               

b) vybrat správný formát odpovědí

 

2) Otázky je třeba formulovat co možná nejsrozumitelněji.

 

3) Podmiňovacímu způsobu je lepší se vyhnout.

 

4) Čím jednodušší otázka je, tím lépe.

 

5) Složité otázky patří nejlépe doprostřed nebo blíže konci dotazníku.

 

6) Celý dotazník by měl mít logickou strukturu.

 

7) U citlivých témat je třeba se vyhnout příliš přímým formulacím.

 

8) Respondent nesmí mít dojem, že se ho ptáme na stále stejné věci.

 

Metody sběru dat v SC&C

Zpět

Comments are closed